Dalastrategins förlängda tidplan öppnar upp för fler dialoger

Nyhet – 3 september 2020

Idag tog Region Dalarna beslutet att förlänga arbetet med den nya regionala utvecklingsstrategin, Dalastrategin. Beslutet är en direkt effekt av covid-19 och innebär att arbetet blir försenat.
– Samtidigt skapar detta en möjlighet för oss att ha en bredare dialog kring strategin, vilket grundar för ett mer kraftfullt genomförande menar Helena Hanno Enochsson, enhetschef på Region Dalarna.

Region Dalarna arbetar just nu med att ta fram en ny Dalastrategi. Dalastrategin ska gälla 2020-2030 och är en strategi för hela Dalarnas utveckling. Dokumentet ska ligga till grund för ett hållbart regionalt utvecklingsarbete och skapa samsyn om vad som behövas göras och hur. Idag beslutade Region Dalarnas utvecklingsnämnd att förlänga arbetet med strategin, som en direkt effekt av covid-19.

– Under våren har covid-19 skapat en allmän osäkerhet i arbetet med Dalastrategin. Det har dels handlat om begränsade möjligheter till dialoger, men också om behovet av nya analyser. Detta är förutsättningar för att Dalastrategin ska få bäring i länet när den är klar, säger Helena Hanno Enochsson, enhetschef för strategi och finansiering på Region Dalarna.

Den nuvarande Dalastrategin antogs 2014 och sedan dess har mycket hänt i Dalarna och världen. Stora globala samhällstrender såsom förändringar i befolkningsstruktur och klimat, liksom utveckling kring digitalisering och automatisering. FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030, är därför utgångspunkt i arbetet med den nya Dalastrategin.

– Regionens samhällsutmaningar kan inte lösas av en enskild aktör. Det här är därför en gemensam strategi som Region Dalarna, Dalarnas kommuner, Länsstyrelsen, Högskolan med flera tar fram och genomför tillsammans. Med den nya tidplanen kan vi ta fram en väl förankrad strategi som grundas på bra och uppdaterade analyser, säger Helena.

På Region Dalarna leds arbetet med Dalastrategin av den regionala utvecklingsförvaltningen.

Tidplan Dalastrategin

16 oktober
Regionala utvecklingsnämnden beslutar om remissversionen.

10 november klockan 10.00-12.00
Digitalt remisseminarium

November - 29 januari 2021
Remisstid

20 april 2021
Regionala utvecklingsnämnden beslutar om förslag till en ny Dalastrategi.

14-15 juni 2021
Regionfullmäktige tar beslut om en ny Dalastrategi.

  • Linnéa Hassis Strateg
    076-697 50 65
    linnea.hassis@regiondalarna.se
  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: