Symbol för Dalastrategin - 2030

Dalating – regional konferens för ett hållbart Dalarna

Nyhet – 10 mars 2022

I juni 2021 beslutades den regionala utvecklingsstrategin Dalastrategin 2030 – tillsammans för ett hållbart Dalarna. Den 6 april är det dags att samla kraft för det fortsatta arbetet med regional utveckling i Dalarna, under den digitala konferensen Dalating.

Tillsammans för ett hållbart Dalarna. Det är namnet på vår regionala utvecklingsstrategi - Dalastrategin 2030, och det är också precis det som det allra första Dalatinget kommer att handla om. Från och med i år kommer en konferens för länets samlade arbete för ett hållbart Dalarna att årligen äga rum.

- Vi behöver ha regionala avstämningar, där vi kan se tillbaka på det som gjorts men också för att skapa samsyn och kraftsamla tillsammans. Det är bara tillsammans som vi kan möta de samhällsutmaningar som Dalarna står inför, säger Birgitta Sacrédeus (KD), regionråd på Region Dalarna.

Hur går det för Dalarna och vad behöver vi göra framåt?
Dagen kommer att bjuda på en överblick kring läget i Dalarna, näringslivets omställning med Anders Thor som är Senior Manager External Affairs på Northvolt, panelsamtal samt seminarier med djupdykningar i Dalarnas tre målområden.

- Samverkan är en viktig nyckel i arbetet med Dalastrategin, och så även i planeringen inför- och vid genomförandet av konferensen. Här har vi sett ett stort engagemang och haft nära kontakt med allt från Länsstyrelsen till Sparbanksstiftelsen. För att få en bredd i det som sker i Dalarna och även förstå vad vi behöver fokusera på framåt, berättar Henrik Nilsson, hållbarhetsstrateg på Region Dalarna.

  Utöver Region Dalarna kommer ett stort antal aktörer från olika sektorer och delar av Dalarna att vara delaktiga i genomförandet av programmet. Konferensen har planerats tillsammans med representanter från Länsstyrelsen Dalarna och är till för alla som vill bidra till ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av länet.

  Regional utvecklingsstrategi
  Alla län ska enligt lag ha en strategi för länets utveckling och det ingår i Region Dalarnas regionala utvecklingsansvar att ta fram, samordna genomförandet och följa upp den regionala utvecklingsstrategin i Dalarna. Den regionala utvecklingsstrategin ligger bland annat till grund för finansiering av projekt och företagsstöd. Dalastrategin har arbetats fram i bred dialog mellan representanter för kommuner, näringsliv, det civila samhället, myndigheter, akademi med flera.

  Anmälan Dalating
  Anmäl dig till Dalating på regiondalarna.se/dalating, där kan du också ta del av programmet för dagen.

   Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
   Tillbaka