"Det har varit en minst sagt utmanande period. Så hatten av för våra medarbetare – de har gjort ett jättejobb," säger Åsa Dedering, hälso- och sjukvårdsdirektör..

Dalfolket har högt förtroende för länets hälso- och sjukvård

Pressmeddelande – 3 mars 2022

90 procent av invånarna i Dalarna upplever att de har tillgång till den hälso- och sjukvård som de behöver. De tycker väntetiderna är rimliga och de har förtroende för vården. Det visar 2021 års nationella Hälso- och sjukvårdsbarometer.

– Det mycket glädjande att Dalfolket ger regionen ett så gott betyg, trots att vi fortfarande har stora utmaningar! Jag hoppas att detta är ett kvitto på att det finns ett stort förtroende i grunden för det arbete som görs, och att man ser de stora ansträngningar som medarbetarna gör för att förbättra vården i Dalarna. En eloge till alla dem! säger Sofia Jarl (C), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Den stora majoriteten i Dalarna – hela 90 procent – uppger att de har tillgång till den hälso- och sjukvård som de behöver, jämfört med 88 procent för riket i stort. 56 procent tycker väntetiderna är rimliga till specialist vård (55 procent riket) och 77 procent till öppenvården/primärvård (70 procent riket).

Och 73 procent i Dalarna säger sig ha högt för förtroende för vården, jämfört med 64 procent för riket i stort.

– Förtroendet för hälso- och sjukvården i Dalarna har ökat under pandemin. Hälso- och sjukvården har klarat av att snabbt ställa om till covid-19-vård. Samtidigt som akut- och tidskritisk verksamhet har upprätthållits. Vi har hanterat storskalig provtagning och rullat ut massvaccinationen, säger Åsa Dedering, hälso- och sjukvårdsdirektör.

– Det har varit en minst sagt utmanande period. Så hatten av för våra medarbetare – de har gjort ett jättejobb – och resultatet av den insatsen syns nu i befolkningen, säger Åsa Dedering.

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som visar hur människor lokalt och i Sverige uppfattar hälso- och sjukvården. Undersökningen riktar sig till dem som är 18 år och äldre och folkbokförda i landet.

1 362 slumpvis utvalda personer i Dalarna har svarat på enkäten.

Resultatet är ett underlag för politiker och tjänstemän i planering, uppföljning och styrning av hälso- och sjukvården.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka