Dataintrång hos IT-leverantör utreds

Nyhet – 23 juni 2021

En av Region Dalarnas IT-leverantörer som hanterar remisser och provsvar har utsatts för dataintrång.
– Vi ser ytterst allvarligt på det inträffade. Vi har försäkrat oss om att IT-leverantören har vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder för att kunna stoppa nya intrång i databasen, säger Karin Stikå Mjöberg, regiondirektör.

Företaget InfoSolutions har upphandlats av Regionen Dalarna och med en kompletterande upphandling av Folkhälsomyndigheten för provtagning av covid-19.

Fredagen den 18 juni fick Region Dalarna information av InfoSolutions att företaget blivit utsatt för ett intrång i en databas under tiden 16-17 juni och därför vidtagit säkerhetsåtgärder för att förhindra nya intrång. En utredning hade också påbörjats.

IT-leverantören har verifierat att en ”hacker” kommit åt information i en databas, förmodligen för att påvisa säkerhetsbrister i systemet. Databasen innehåller personuppgifter från personer som lämnat olika prover, däribland prover för covid-19. Inga uppgifter har dock ändrats eller raderats. Av företagets utredning framkommer att det är uppgifter om patienters identitet utan någon koppling mot tagna prover och provsvar som hackaren tagit del av. I nuläget vet regionen inte, om patienter från Region Dalarna har fått sina uppgifter röjda.

Incidenten är polisanmäld av InfoSolutions och en anmälan till SÄPO är gjord för säkerhetshot mot samhällsviktiga tjänster.

– Region Dalarna har gjort en anmälan till Integritetsmyndigheten och följer händelsen noggrant för att vidta ytterligare åtgärder om så krävs, säger Karin Stikå Mjöberg.

LÄNK: Mer information finns här InfoSolutions och i  InfoSolutions pressmeddelande.

  • Karin Stikå Mjöberg regiondirektör, Region Dalarna
    070-686 38 20
    karin.stika-mjoberg@regiondalarna.se
  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka