De fick Folktandvården Dalarnas nya stipendier

Pressmeddelande – 20 januari 2022

Under Tandvårdsnämnden den 20 januari delade Folktandvården Dalarna för första gången ut de nyinrättade Hemvändarstipendiet och Utbildningsstipendiet.

Från och med vårterminen 2022 kommer Folktandvården Dalarna årligen att dela ut Hemvändarstipendiet till färdigutbildade och blivande tandläkare och tandhygienister. Utbildningsstipendiet delas ut till färdigutbildade och blivande tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor. De nyinrättade stipendiernas syfte är att attrahera och behålla blivande och befintliga medarbetare och därmed bidra till länets kompetensförsörjning.

– Stipendierna är ett sätt att skapa ett större intresse för Folktandvården Dalarna hos tandläkar-, tandhygienist- och tandsköterskestudenter och därmed öka chanserna att de väljer att komma till oss efter sina studier. Vi vänder oss även till färdigutbildade som väljer att flytta tillbaka till Dalarna, så kallade hemvändare, säger Göte Persson (C) ordförande Tandvårdsnämnden.

  Under Tandvårdsnämnden den 20 januari 2022 delades Utbildningsstipendiet och Hemvändarstipendiet ut för första gången. Åtta stipendiater fick tillsammans totalt 49 750 kronor.

  Folktandvården Dalarnas utbildningsstipendium 2022 delades ut under en digital ceremoni till:

  • Karin Almström
  • Sophia Saldes
  • Anna Niskanen
  • Elsa Talonen
  • Jack Samaan
  • Marcus Doverstål


  Folktandvården Dalarnas hemvändarstipendium 2022 tilldelades Abdullah Saleh, anställd på FTV Bergmästaren, och Zozan Jindi Elias, anställd på FTV Borlänge, under en fysisk ceremoni på Folktandvårdens kansli.

  Kriterier för att söka utbildningsstipendium:

  • Sökande ska studera på tandläkar-, tandhygienist- eller tandsköterskeprogram och måste kunna uppvisa godkända studieresultat.
  • Tandläkarstudenter kan söka tidigast inför termin sex, tandhygieniststudenter inför termin två och tandsköterskestudenter inför termin ett.
  • Tandläkar- och tandhygieniststudenter kan söka stipendiet två gånger.
  • Sökande som studerar till tandsköterska ska studera på nationellt godkänd YH-utbildning.
  • Sökande ska ha ett genuint intresse för Dalarna, ansökan ska innehålla en personlig motivering till varför studenten ska erhålla stipendiet.

  Övriga krav:

  • Svenskt personnummer

  Kriterier för att söka hemvändarstipendium:

  • Kan sökas både av anställda på Folktandvården Dalarna och anställda inom privattandvården.
  • Sökande tandläkare eller tandhygienist måste ha svensk yrkeslegitimation.
  • Sökande tandhygienist ska ha en utbildning på 180 högskolepoäng (HP).
  • Sökande tandläkare eller tandhygienist ska vara verksam på den ort ansökan gäller.
  • Sökande ska ha en anknytning till den ort ansökan gäller.
  • Ansökan ska ha inkommit max ett år efter genomförda studier.
  • Ansökan ska innehålla motivering till varför kandidaten ska erhålla stipendiet.
  • Stipendiet kan sökas max en gång per person.
  • Sökande ska vara bosatt i Dalarnas län.

  Övriga krav

  • Svenskt personnummer

  Ansökan till stipendier 2023 är öppen mellan den 1 september och 30 november 2022.

  Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
  Tillbaka