Delar av vaccinationskravet för medarbetare föreslås upphävas

Pressmeddelande – 25 maj 2022

Regionstyrelsen föreslås på sitt möte den 30 maj att upphäva kravet på uppvisande av vaccinationsbevis för covid-19 för regionens medarbetare. Förslaget till beslut innebär dock att giltigt vaccinationsbevis ska uppvisas inför nyanställning, praktik och uppdrag.

Bakgrunden till förslaget är att restriktionerna i samhället har kunnat hävas tack vare den höga vaccinationsgraden – i synnerhet i de grupper som är skörast och löper störst risk att utveckla allvarlig sjukdom. Covid-19 utgör inte längre, enligt Folkhälsomyndighetens bedömning, en risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner, såsom vårdbelastning och frånvaro från arbete. Covid-19 klassas därmed inte som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Sjukdomen är dock fortsatt smittspårnings- och anmälningspliktig.

Vaccination fortfarande viktigt

Den sammanfattande bedömningen från regionens smittskyddsläkare är att vaccination mot covid-19 skyddar mycket bra mot allvarlig sjukdom och död. Däremot avtar skyddet mot att smittas – och därmed risken att smitta andra - snabbt, även efter en påfyllnadsdos. Andra smittskyddsåtgärder bedöms i det avseendet därför vara mer effektiva.

– Genom kravet på vaccination mot covid-19 för medarbetare har våra patienter kunnat vara trygga och sluppit vara oroliga när de har kommit till sjukvården. Region Dalarnas anställda har dessutom en av de högsta vaccinationsgraderna i regionsverige, säger Ulf Berg (M), regionstyrelsens ordförande.

Vaksamma på förändringar i smittläget

– Nu är smittläget annorlunda och vi avser därför upphäva delar av vårt tidigare beslut. Det är dock viktigt att vi är fortsatt vaksamma på förändringar i smittläget, tillägger Ulf Berg.

I beslutsförslaget får regiondirektören i uppdrag att löpande bevaka smittskyddsläget samt rapportera till regionstyrelsen om läget förändras. I förslaget får regiondirektören rätt att åter besluta om krav på uppvisande av vaccinationsbevis i avgränsad del av verksamheten om det framkommer patientsäkerhets- eller arbetsmiljöskäl.

– Många av våra medarbetare har valt att vaccinera sig mot covid-19, vilket är glädjande. Men när covid-19 inte längre anses vara en allmänfarlig sjukdom, och vaccinering inte minskar risken att smitta andra, behöver beslutet om vaccinationskrav omprövas, säger Elin Norén (S), andre vice ordförande i regionstyrelsen.

Kravet på uppvisande av vaccinationsbevis vid praktik, nyanställning eller uppdrag kvarstår. ”Patienters intressen bedöms vara överordnade studenters behov av praktik. Regionens erbjudande om praktik, nyanställning eller uppdrag förutsätter därför att den enskilde väljer att sätta patientens intresse framför sina egna”, står det i beslutsförslaget.

Smittskyddsläkaren bedömer vidare att viruset sannolikt fortsätter att mutera och därmed kan ge upphov till förändrat smittläge. Alla smittskyddsåtgärder, inklusive vaccinationer, behöver därför ständigt anpassas till rådande epidemiologiska läget.

Förslaget om förändrat vaccinationskrav för medarbetare kommer att behandlas av regionstyrelsen på sitt ordinarie sammanträde måndagen den 30 maj 2022.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka