Dessa anpassningar gäller för dig som fått vaccin mot covid-19

Nyhet – 29 april 2021

Folkhälsomyndigheten har gått ut med nya anpassningar som gäller för dig som har blivit vaccinerad mot covid-19. Trots de nya anpassningarna är det viktigt att man fortsätter följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Detta gäller för dig som vaccinerats med första dosen och där tre veckor har gått sedan vaccinationstillfället

 • Du kan träffa barn och barnbarn inomhus utan att hålla avstånd (om de är friska) men begränsa nya kontakter och umgås i första hand utomhus.
 • Du kan träffa personer från några olika hushåll, även inomhus (om de är friska) men begränsa nya kontakter och umgås i första hand utomhus.
 • Du kan börja röra dig lite mer i offentliga miljöer, exempelvis göra besök i butiker men fortsätt att undvika platser där det råder trängsel.
 • Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna, håll avstånd och testa dig vid symtom.
 • Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.

Din kropp har utvecklat ett gott skydd redan efter en dos. Trots det är det ändå av yttersta vikt att du vaccinerar dig med den andra dosen.

Detta gäller för en vaccinerad person som är hushållskontakt till ett indexfall (alltså det första observerade fallet)

 • Man kan tillåtas arbeta på plats, om man inte kan arbeta hemma.
 • Man behöver inte testa sig (om man inte får symptom)

OBS! I Dalarna rekommenderar Smittskyddsenheten att undantag görs för personal inom vård- och omsorg. Skälet är att smittspridningen i länet i nuläget är stor och att vi vill minimera risken för smittspridning i vård och omsorg.
Det innebär att vaccinerad personal inom vård och omsorg, som är hushållskontakt till en person med covid-19, uppmanas att göra precis som ovaccinerade hushållskontakter, dvs stanna hemma från arbetet och testa sig.

Anpassningarna förutsätter att Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd fortsatt följs.
 • Helena Ernlund biträdande smittläkare, Region Dalarna
  073-065 54 10
  helena.ernlund@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka