En digital artrosskola för höft-, knä- och handartros införs brett inom primärvården.

Digital artrosskola skapar fler behandlingsmöjligheter

Pressmeddelande – 11 maj 2021

Nu införs digital artrosskola för höft-, knä- och handartros brett inom primärvården. ”Tanken är att arbetssättet ska fungera som komplement och i kombination till traditionella grupper och besök även när pandemin är över”, säger Marie Nordström, sjukgymnast och samordnare för den digitala Artrosskolan.

När pandemin satte stopp för grupputbildningar och gruppträning för patienter med artrosbesvär startade Region Dalarna upp ett pilotprojekt kring digital artrosskola. 213 artrospatienter fick möjligheten att få vård och stöd för sin artros via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Även 19 behandlare deltog i piloten.

– Vi såg under pilotinförandet att både patienter och behandlare var nöjda med det nya arbetssättet. Grundbehandling vid artros är artrosskola och träning. Med digitala medel kan det förmedlas på fler sätt, säger Marie Nordström.

När den digitala artrosskolan nu införts brett inom primärvården har de 19 behandlare som först deltog i piloten fått sällskap av 64 kollegor, som även de fått utbildning i arbetssättet. Detta innebär att samtliga av regionens vårdcentraler samt några av de privata vårdcentralerna (Koppardalens vårdcentral, Falu vårdcentral och Avestahälsan) att framöver kommer kunna erbjuda artrosskola på ett mer individanpassat sätt. 

– Den digitala artrosskolan gör det möjligt att skräddarsy behandlingen för varje patient. I det program som erbjuds patienter anpassar sjukgymnasten, fysioterapeuten eller arbetsterapeuten övningar efter individens behov, ger information om artros och gör det möjligt för patienten att ställa frågor och få återkoppling på sin träning, säger Marie Nordström.

Genom digitala stöd och behandlingar är din vård tillgänglig oavsett vart du är och du kan ta del av den när du har tid och när du behöver den. Om du vill ta del av den digitala artrosskolan kan du kontakta din vårdcentral.

– På grund av covid-19 behöver vi öka möjligheterna för invånare att få stöd och kontakt på andra sätt än att enbart kunna erbjuda mottagningsbesök. Tack vare 1177 Vårdguidens e-tjänster blir detta möjligt, säger Björn Olars, specialist för e-tjänsten Stöd och behandling.

Den digitala artrosskolan är utvecklad av Region Kalmar Län och erbjuds i 1177 Vårdguidens e-tjänst Stöd och behandling. 

  • Marie Nordström Sjukgymnast och samordnare för digital artrosskola, Primärvårdsrehabiliteringen Borlänge
    0243-49 77 30
    marie.nordstrom@regiondalarna.se
  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: