Disputation Riccardo Lo Martire: Långvarig smärta och långtidssjukrivning inom specialistvården

Pressmeddelande – 14 december 2021

Efter fem år av forskning disputerar idag Riccardo Lo Martire, statistiker, Region Dalarna:
Förhoppningen är att forskningen kan bidra med förbättrade behandlingsmöjligheter för patienter med långvarig smärta, säger han.

Den 14 januari disputerar Riccardo Lo Martire – till vardags statistiker vid Centrum för klinisk forskning i Falun, CKF – avhandlingen Sickness absence among patients with chronic pain in Swedish specialist healthcare på Karolinska Institutet i Stockholm.
I avhandlingen beskriver Lo Martire sin undersökning om sjukskrivning bland patienter med långvarig smärta i den svenska specialistvården. 
–I korthet ger den en översikt, undersöker möjligheten till prevention och utvärderar huruvida sjukskrivning minskar med multimodal rehabilitering, vilket är den mest komplexa behandlingen som ges mot långvarig smärta i Sverige idag, säger han.

Multimodal rehabilitering innebär en kombination av psykologiska insatser och fysisk aktivitet, manuella och/eller fysikaliska metoder. Vårdpersonalen arbetar i team med patienten. Åtgärderna pågår under längre tid och samordnas.
– Långvarig smärta är en folksjukdom som förutom stort lidande för de som drabbas utgör även en enorm socioekonomisk börda till följd av sjukskrivning. Samtidigt saknas i nuläget en klar översikt kring sjukskrivning i samband med långvarig smärta eftersom tillståndet traditionellt setts som ett symptom snarare än en sjukdom i sig själv, vilket har komplicerat kartläggningen av dess konsekvenser. Dessutom vet vi idag inte tillräckligt om vilka effekter olika behandlingar har på långvarig smärta, säger Riccardo Lo Martire.

Vilka är dina viktigaste slutsatser?
– Resultaten bekräftar att sjukskrivning i denna patientgrupp är hög: Nära hälften av patienterna var sjukskrivna vid första besöket i specialistsjukvården och andelen minskade endast i mindre grad efter två år. Det kan vara möjligt att identifiera patienter med hög framtida sjukskrivning redan vid ingång till specialistvården, vilket bör utforskas vidare så att behandlingen kan anpassas i större mån. Multimodal rehabilitering reducerade inte sjukskrivning mer än alternativa behandlingar över fem år; men vi kan inte utesluta att detta berodde på vår studiedesign, där behandling bestäms efter en initial utvärdering tillsammans med patienten

Vad tror du är rätt väg att gå för att hjälpa patienter med långvarig smärta?
– Vi behöver tänka om i utvärderingen av intervention mot långvarig smärta. Det är fortfarande vanligt att studiedesign som används endast bidrar minimalt till ökad kunskap. Ett utökat samarbete mellan forskning och hälso- och sjukvård, tillsammans med bättre nyttjande av Sveriges nationella register, möjliggör kostnadseffektiv långtidsutvärdering med potential för tydliga slutsatser.

När och var sker disputationen?
Den 14 januari klockan 10.00 i Erna Möller-salen, Karolinska Institutet Neo, Huddinge. Disputationen är öppen för allmänheten: https://news.ki.se/dissertation-riccardo-lo-martire

För den som vill läsa mer så publiceras avhandlingen i Karolinska Institutets databas under namnet: Sickness absence among patients with chronic pain in Swedish specialist healthcare.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka