Disputation: Tidig upptäckt av sagittal synostos möjliggör mindre omfattande kirurgiska ingrepp

Pressmeddelande – 19 januari 2022

Sara Fischer, kirurg på Falu lasarett, disputerade den 3 december 2021 inom ämnet plastikkirurgi vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för kliniska vetenskaper. Titel på avhandlingen är Sagittal synostosis surgical outcomes and long-term follow-up.


Under barns första levnadsår är skallbenens bensömmar (suturer) mjuka och böjliga så att hjärnans tillväxt kan ske utan hinder. Vid prematur sutursynostos sluter sig bensömmarna för tidigt, ofta redan i fosterstadiet, vilket förhindrar den normala utvecklingen av kranium och hjärna.

Varje år drabbas cirka 100 barn i Sverige av prematur sutursynostos, varav ungefär hälften av den vanligaste varianten, sagittal synostos, som ibland kallas ”båtskalle”. Vid sagittal synostos kan kraniet inte växa lika bra utåt sidorna utan utvidgar sig istället framåt och bakåt.

Sara Fischer, plastikkirurg på Falu lasarett som tidigare genomfört både allmäntjänstgöring och specialiseringstjänstgöring i kirurgi och plastikkirurgi i Falun, disputerade den 3 december sin avhandling. Här ligger fokus just på sagittal synostos.

– Min forskning handlar om utvärdering av olika operationsmetoder för barn med just sagittal synostos. Tack vare gott samarbete och samordning av uppföljningsprogram på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och Akademiska sjukhuset i Uppsala har vi kunnat jämföra metoder, vilket är unikt i sitt slag, säger Sara Fischer.

Sagittal synostos behandlas både på grund av utseendemässiga och funktionella skäl. I Sverige används framför allt tre olika kirurgiska tekniker:

  • Kraniotomi - en mindre omfattande metod med fjädrar som görs på barn yngre än sex månader.
  • Pi-plastik - större ingrepp som kan utföras på barn som är äldre än sex månader.
  • H-kraniektomi - större ingrepp som utförs på barn som är yngre än sex månader.

Val av metod påverkas av barnets ålder samt vilken teknik som används på det behandlande sjukhuset. Resultaten från studierna som beskrivs i avhandlingen visar att operationsmetoden kraniotomi med fjädrar är en säker teknik som ökar skallformen lika bra som mer omfattande kirurgi.

– Fjädertekniken introducerades i slutet av 1990-talet av det kraniofaciala teamet på Sahlgrenska universitetssjukhuset; tekniken har sedan dess spridits runt om i världen. Operationsmetodens syfte är att minimera ingreppet i skallbenet. Den stängda suturen sågas upp och hålls sedan isär av två eller fler dynamiska fjädrar som sedan avlägsnas efter 4-6 månader, säger Sara Fischer.

– I och med att denna metod kan användas på upp till sex månader gamla barn är det viktigt att sagittal synostos remitteras tidigt till kraniofaciala centra så att den mindre omfattande tekniken kan brukas, säger Sara Fischer.

Länk till avhandlingen:

GUPEA: Sagittal synostosis - surgical outcomes and long-term follow up

Länk till artikel:

Sara Fischer - Kraniotomi med fjädrar en operationsteknik att föredra vid sagittal synostos | Göteborgs universitet (gu.se)

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka