”Du är inte ensam” – stödnummer att ringa för dalfolket

Pressmeddelande – 20 maj 2020

Nu öppnas ytterligare ett telefonnummer för samtalsstöd i Dalarna för att möta människors oro och ensamhet under coronapandemin.
–Människor ska inte behöva stå i långa telefonköer i väntan på att få hjälp, säger Annaeva Lagergren, stiftsdiakon för diakonalt utvecklingsarbete, Västerås stift.

På uppdrag av Region Dalarna startar Svenska kyrkan Västerås stift ett nytt journummer dit oroliga eller ensamma människor i Dalarna kan vända sig för professionellt samtalsstöd. Numret bemannas av Svenska kyrkans präster, diakoner och diakoniassistenter som är vana vid att möta människor som upplever oro och utsatthet. Tjänsten riktar sig till alla i länet oavsett tro eller livsåskådning. 

Måndagen den 25 maj öppnar samtalsstödstelefonen i Dalarna. Telefonlinjen har nummer 010-160 61 10 och är öppen vardagar 8-17. Den som ringer får professionellt samtalsstöd. Syftet är att minska oro och inge hopp under en för många svår tid. Den som ringer får vara anonym och inga journalanteckningar förs. ”Du är inte ensam” är budskapet.

–Det handlar om psykologisk första hjälpen och Svenska kyrkan har lång erfarenhet och kunskap av den här typen av verksamhet. Det är ett bra komplement till annat krisstöd som vi i Region Dalarna har infört under coronapandemin och vi är väldigt tacksamma att Svenska kyrkan har tagit på sig det här uppdraget, säger Jeanette Hjortsberg, divisionschef psykiatri, Region Dalarna.

Samtalsstödstelefonen är ett resultat av pågående krissamverkan där Region Dalarna, Svenska kyrkan Västerås stift och Länsstyrelsen i Dalarna ingår. Journumret kommer i första skedet att vara öppet under slutet av maj och i hela juni för att sedan utvärderas. 

Jourlinje för döva – tre dagar i veckan
Sedan början av maj finns även en bildtelefon dit döva boende i Dalarna och Västmanland kan vända sig med sin oro. Tre förmiddagar i veckan, måndagar, onsdagar och fredagar kl. 10-13 går det att ringa in på följande bildtelefon: svenskakyrkan@ectalk.se Numret är öppet för alla oavsett livsåskådning eller trosuppfattning. Det bemannas i första hand av teckenspråkiga präster.

– Hit kan döva ringa direkt via sin bildtelefon, att inte samtalet förmedlas av en tolk, är förstås oerhört värdefullt säger Åsa Grönberg som är stiftskonsulent för teckenspråkigt arbete i Västerås stift.

Detta är Svenska kyrkans första öppna stödlinje för döva. 

FAKTA: Region Dalarna har med anledning av covid-19 förstärkt krisstöd för att förebygga psykisk ohälsa: 

 • Krisstödslinje via telefon och appen Min vård, bemannad med psykologer och psykoterapeuter.
 • Telefonstöd för utlandsfödda, bemannad av personal från Kris- och traumaenheten samt Asyl- och migranthälsan.
 • Telefonlinje som arbetar på uppdrag av IVA, bemannad av personal på psykiatrin och primärvården.
 • Förstärkning av socionomer till kuratorsenheten vid Falu lasarett.
 • Utökat stöd förstärkt med psykologresurser till personal som arbetar på de mest utsatta avdelningarna.

 • Jeanette Hjortsberg Divisionschef Psykiatri, Region Dalarna
  023-49 01 29
  jeanette.hjortsberg@regiondalarna.se
 • Åsa Grönberg stiftskonsulent för teckenspråkigt arbete, Svenska kyrkan Västerås stift
  021-17 85 45/0703-78 61 80
  asa.gronberg@svenskakyrkan.se
 • Annaeva Lagergren stiftsdiakon för diakonalt utvecklingsarbete, Svenska kyrkan Västerås stift
  021-17 85 14/0702-61 10 87
  annaeva.lagergren@svenskakyrkan.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: