​Extra ersättning till alla medarbetare som tack för insatser under pandemin

Pressmeddelande – 27 oktober 2020

Coronapandemin har under 2020 inneburit förändringar i arbetsförutsättningar och ställt stora krav på medarbetarna inom Region Dalarna: ”Vi vill nu ge en utökad julgåva från dalfolket till medarbetarna inom Region Dalarna,” säger regionstyrelsens ordförande Ulf Berg (M).

Förslaget till utbetalning av engångsbelopp till Region Dalarnas medarbetare läggs fram på regionstyrelsens extrainsatta arbetsutskott onsdag 28 oktober.

Pandemin innebär ett pågående arbete att förhindra smittspridning, erbjuda anpassad vård och omsorg till patienter samt justera arbetsuppgifter och rutiner utifrån rådande förutsättningar.

– Regionstyrelsen har med stolthet och beundran följt de stora insatser som medarbetare av olika yrkeskategorier genomfört i den nya och för många ovana situationen. Julgåvan ska ses som ett tack från dalfolket för de insatser som medarbetarna har gjort och gör för patienter som drabbats av covid-19, säger Ulf Berg.

Vilka berörs?
Engångsersättningen på 1 000 kronor brutto (före skatt) betalas ut till alla medarbetare som per 2020-12-01 har en anställning med månadslön vid Region Dalarna samt varit anställd och verksam under perioden 1 april till 31 maj i år.

När kommer ersättningen?
Engångsbeloppet utbetalas under december månad vid ordinarie löneutbetalning.

Hur finansieras den extra ersättningen?
Utbetalningarna finansieras av för ändamålet avsatta medel ur Regionstyrelsens utvecklingsmedel.

  • Ulf Berg regionstyrelsens ordförande (M), Region Dalarna
    070-250 43 40
    ulf.berg@regiondalarna.se
  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: