Falu lasarett tog emot flagga av landshövdingen

Nyhet – 22 oktober 2020

Med anledning av covid-19-pandemin fick Falu lasarett ta emot den svenska flaggan av landshövding Ylva Thörn under torsdagseftermiddagen. Ceremonin ägde rum i föreläsningssalen på Falu lasarett och flaggan togs emot av Sofia Jarl och Karin Stikå Mjöberg.

På plats fanns Ylva Thörn landshövding, Ulf Berg regionråd (M), Sofia Jarl regionråd (C), Karin Stikå Mjöberg tf Hälso- och sjukvårdsdirektör samt ett tjugotal medarbetare från vården. Ulf Berg bar dagen till ära folkdräkt från By socken, Karin Stikå Mjöberg bar Moradräkt och Sofia Jarl bar Flodadräkten.

Ulf Berg hälsade alla välkomna och särskilt välkomnade landshövdingen. Ulf uttryckte stolthet över medarbetarna i Region Dalarna och menade att regionen aldrig tidigare ställt om verksamhet och fördelat om resurser så snabbt som under pandemin.

Ulf Berg:
– Ett stort tack till all personal! Sofia Jarl och Karin Stikå Mjöberg ska snart få ta emot en svensk flagga och ett diplom. Sofia och Karin får idag symbolisera kvinnorna i vården som har gjort ett stort arbete i detta.

Därefter fick landshövdingen ordet. Ylva Thörn beskrev dagens uppdrag som att vara budbärare; att lämna över en flagga från nationaldagsstiftelsen på uppdrag av talman Andreas Norlén. Flaggan är också ett tack från statsministern och civilministern.

Ylva Thörn:
– Flaggan är en uppmuntran, men också en bekräftelse på att det jobb ni har gjort har räddat många liv och förbyggt att rädda liv i framtiden. Den svenska flaggan är en av de främsta symbolerna för Sverige och det är en symbol att samlas under både när det är tufft och vid glädje. Falu lasarett har varit nod i detta arbeta och hela länet har ställt upp fullt ut. Stort tack för ert arbete!

Därefter talade Sofia Jarl, hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande och tackade medarbetare å politikens vägnar:
– Som företrädare för Dalfolket i egenskap av ordförande i regionens hälso- och sjukvårdsnämnd vill jag framföra mitt stora tack till medarbetarna inom Region Dalarna som på olika sätt och i olika roller säkrat att Dalfolket fått bästa möjliga vård under pandemin.

Avslutningsvis talade Karin Stikå Mjöberg, tf hälso- och sjukvårdsdirektör om vården av covid-patienter:
– Den 11 mars fick Dalarna sitt första fall av konstaterad corona-smitta. Fram till idag har Region Dalarna vårdat cirka 500 covid-patienter. Pandemin har inneburit en stor omställning för oss alla. Idag vill jag särskilt rikta mig till er medarbetare. Ni har på kort tid ställt om verksamhet och arbetssätt för att ta hand om denna stora patientgrupp. Kunskapen om covid-19 har successivt vuxit fram. Samtidigt som ni har arbetat i en tuff arbetsmiljö har det funnits en osäkerhet om hur corona-viruset fungerar och påverkar oss fysiskt och psykiskt. Men likt ”kaos-piloter” har ni klarat uppgiften.

Ni har visat prov på flexibilitet, kreativitet och framförallt uthållighet. Medarbetare har tillfälligt flyttat till nya arbetsplatser för att bidra med kompetens och erfarenhet. För en del har det inneburit pendling till en tillfällig arbetsplats. Vår Smittskyddsenhet med Anders Lindblom i spetsen har lett oss strategiskt i arbetet. Men även alla stödfunktioner har bidraget stort till helheten. Som hälso- och sjukvårdsdirektör vill jag framföra ett stort tack för era insatser och för ert engagemang!

Länsstyrelsen beskriver syftet till utdelning så här
”Mot bakgrund av covid-19-pandemin har stiftelsen Sveriges Nationaldag beslutat att dela ut en flagga till det största sjukhuset i var och en av Sveriges 21 regioner. I Dalarna delar landshövding Ylva Thörn ut flaggan till Falu lasarett. Flaggan ska ses som en symbolisk gåva till alla vårdanställda. Många har bidragit, och bidrar fortfarande, på ett fantastiskt sätt under pandemin. Därför vill vi använda den svenska flaggan, en av de främsta symbolerna för Sverige, för att hedra och tacka sjukvårdens medarbetare”.

  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: