Under Svenska Läkaresällskapets ”State of the Art Covid-19” fick faluläkaren Ulrika Torbiörnsson pris för bästa poster för sin ”Behandling med High-Flow Nasal Oxygen (HFNO) på vårdavdelning hos covid-19-patienter: karaktärstiska och kliniskt utfall”.

Faluläkaren Ulrika Torbiörnsson får pris för studie om covid-19

Pressmeddelande – 27 januari 2022

Ulrika Torbiörnsson, ST-läkare på infektionskliniken på Falu lasarett, får pris av Svenska Läkaresällskapet för sin poster om utfallet för covid-patienter som vårdats med högflödes-syrgas.

– Med kunskap om behandlingsresultatet hos oss kan det jämföras mot andra för att säkerställa att regionens invånare får så god vård som möjligt, säger Ulrika Torbiörnsson.

  Under Svenska Läkaresällskapets (SLS) möte ”State of the Art Covid-19” fick Ulrika Torbiörnsson pris för bästa poster för sin ”Behandling med High-Flow Nasal Oxygen (HFNO) på vårdavdelning hos covid-19-patienter: karaktärstiska och kliniskt utfall”.

  Ulrikas poster, en utställningspresentation av hennes vetenskapliga arbete, beskriver covidpatienters kliniska utfall vid behandling med högflödes-syrgas, så kallad HFNO, då patienten får uppvärmd, befuktad och syresatt luft med högt flöde genom en särskild näsgrimma. Syftet med studien var att ge en bild av hur det gått för de covidpatienter som vårdats med högflödes-syrgas.

  – När jag började mitt projekt fanns det lite kunskap kring patientgruppen med covid-19 som fått HFNO och vi hade ingen data alls gällande behandlingsresultaten av dessa patienter som vårdats i Region Dalarna. Jag hoppas på att denna studie ska kunna bidra till utökad kunskap om behandlingens förväntade effekt, säger Ulrika Torbiörnsson.

  – Såklart är vi många som har jobbat hårt under pandemin men jag skulle vilja rikta en extra eloge till alla de undersköterskor och sjuksköterskor på infektion som skött om alla dessa patienter med högflödessyrgas! Behandlingen har nämligen krävt att patienterna kontrolleras betydligt oftare och det har varit extra påfrestande i en redan hårt belastad situation, säger Ulrika Torbiörnsson.

   Studien tittar närmare på hur resultatet av behandlingen påverkats av faktorer som åldersfördelning och förekomst av andra sjukdomar, samt hur länge patienterna vårdades med högflödessyrgas. Resultatet visar att cirka hälften av patienterna behandlades framgångsrikt med HFNO och skrevs ut, 30 procent försämrades och intuberades och av de 20 procent som avled hade 98 procent förhandsbeslut om att inte intuberas. Patienterna som överlevde var yngre och hade lägre förekomst av riskfaktorer för svårare sjukdom i covid-19. Dödligheten minskade också under studiens gång.

   HFNO är en krävande behandling utifrån både ett patient- och vårdgivarperspektiv.

   Motivationen för priset lyder:

   ”Vi vill ge det första posterpriset till Ulrika Torbiörnsson som tilldelas pris för sin poster ’Behandling med High-Flow Nasal Oxygen på vårdavdelning hos covid-19-patienter’ där hon med en exemplariskt utformad poster klargörande och smakfullt presenterar utfallet av en robust lokal uppföljningsstudie av högflödessyrgas. Och detta är ju en behandlingsform som under pandemin gått från att vara okänd till vardag och därför utgör postern en välgörande läsning för alla oss kliniker. Grattis Ulrika!”

   Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
   Tillbaka