Fem dalakonstnärer får hemmaresidens – en satsning till följd av covid-19

Pressmeddelande – 30 juni 2020

Bild och form Region Dalarna har nu utsett fem yrkesverksamma konstnärer inom bild- och formområdet som beviljas var sitt hemmaresidens á 20 000 kronor. ”Det var genomgående hög kvalitet på ansökningarna med en bredd inom kompetensområde och geografisk spridning”, säger Anette Stengård, enhetschef Bild och form Region Dalarna.

Totalt inkom 22 ansökningar, varav 15 kvinnor och 7 män, spridda över 9 av Dalarnas 15 kommuner.

–Då responsen på utlysningen var så god och av så genomgående bra kvalitet med fantastiskt fina idéer och viljor om att få tillfälle och möjlighet att utveckla och utvecklas inom sitt kompetensområde så hoppas vi att vi kan återkomma med liknande utlysningar i framtiden så att fler kan få en chans att söka, säger Anette Stengård.

De fem beviljade hemmaresidensen är:

Marieta Toneva

som har sökt för att skaffa grundläggande kunskaper om formtagning och gjutning och för att bredda sin konstnärliga kompetens. Kunskaper som hon ser kommer att komma till nytta i hennes framtida konstnärliga praktik.

Lisa Hellrup

som vill arbeta fram en porslinsgjutmassa som underlättar hennes arbete med växtdelar och som tillåter de olika delarna att sammanfogas till en enhet och i det fortsätta utveckla sitt konstnärskap.

Gabriel Jonsson

som vill utforska sin nya hembygd genom att skapa reliefer i lera där han gestaltar platsens berättelser i nutid och historia.

Anna Linnea Liljeholm

som vill arbeta experimentellt med screentryck på ett måleriskt och tecknande vis och frigöra tekniken från sina förutbestämda användningsområden för att bli ett användbart verktyg i hennes konstnärskap.

Fredrik Svensson

som vill fördjupa sin handaskicklighet bysnickar-style, genom att slöjda en låda från en trädindivid flera gånger. Varje låda innehåller historien om trädet och hur just det blev till just den lådan.

Hemmaresidens 2020 är en satsning till följd av covid-19

Utlysningen av hemmaresidens är en del i utvecklingsarbetet med residens inom bild- och formområdet. Med residens menas oftast en ateljévistelse någon annanstans än hemma men med anledning av covid-19 så utlystes ett hemmaresidens. Ansökan var öppen mellan 9 juni och 22 juni och residenset kunde sökas av i länet boende yrkesverksamma inom bild- och formområdet, till exempel konst, design, arkitektur, konsthantverk, illustration, och som hade tid samt önskan att utveckla och fördjupa något inom sin profession.

Residenset finansieras genom omfördelning av befintlig budget utifrån att Bild och forms verksamhet har förändrats på grund av covid-19. Ansökningarna avidentifierades innan urvalsförfarandet. Bedömningen har skett utifrån i residenset angivna kriterier samt i linje med Region Dalarna Kultur- och Bildningsplan 2019-2022. Handläggare för residenset är Camilla Nyman med administrativt stöd av Josefin Svenboo Boström och Anette Stengård och Emelie Lilja har skött urvalsförfarandet. Alla sökande har meddelats om beviljat eller icke beviljat residens via e-post måndagen den 29 juni.

 • Anette Stengård Verksamhetschef Bild och form Region Dalarna
  070-390 12 51
  anette.stengard@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: