Fem personer i Dalarna kan ha fått felaktigt provsvar för covid-19

Pressmeddelande – 25 augusti 2020

3 700 personer i landet som blivit provtagna med PCR-prov för pågående covid-19-infektion har sannolikt fått felaktigt positiva resultat efter brister i ett kommersiellt test. I Dalarna handlar det om fem personer som har kontaktats av Region Dalarnas smittskyddsenhet.

Personerna i Dalarna provtogs i mitten av juli och fick positivt resultat. Personerna har kontaktats av smittskyddsenheten under dagen och erbjuds avgiftsfri serologiprovtagning, även kallat antikroppstest.

Proverna har analyserats på två stora centrala laboratorier: National Pandemic Center vid Karolinska Institutet och ABC-lab. Laboratorierna har upptäckt att test-kittet inte håller den kvalitet som anges av leverantören. På grund av detta har testmetoden inte kunnat skilja mellan låga nivåer av covid-19-virus och negativt prov. Laboratorierna har nu åtgärdat de identifierade bristerna.

Läs mer i pressmeddelande från Folkhälsomyndigheten:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/augusti/bristande-prestanda-i-kommersiellt-test-har-gett-falskt-positiva-provsvar-om-covid-19/

  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: