Totalt 94 procent av Dalarnas hushåll och företag hade tillgång till fiberbredband år 2021, en ökning med knappt 2 procent jämfört med året innan, visar Post- och telestyrelsens årliga kartläggning av tillgången till mobilt bredband i Sverige.

Fler får fiber i Dalarna – 2025 ska 98 procent vara uppkopplade

Pressmeddelande – 1 april 2022

Cirka 94 procent av alla hushåll och företag i Dalarna har tillgång till fiberbredband. Det visar Post- och telestyrelsens, PTS, kartläggning av bredbandsutbyggnaden under 2021.

Nu har PTS släppt resultatet av sin årliga kartläggning av tillgången till mobilt bredband i Sverige. Rapporten visar att totalt 94 procent av länets hushåll och företag hade tillgång till fiberbredband år 2021, vilket är en ökning med knappt 2 procentenheter jämfört med 2020. På riksnivå kartläggs en ökning från 94 till 96 procent.

– Ett av de viktigaste målen i Dalarnas regionala bredbandsstrategi är att år 2025 kunna erbjuda 98 procent av hushållen och företagen i länet uppkoppling med minst 1 Gbit/s. Uppgifterna från mätningen visar att det förra året kvarstod 6 300 hushåll till målet, jämfört med 8 400 hushåll 2020, säger Anders Oksvold, bredbandskoordinator, Region Dalarna.

Det finns fortfarande skillnader i hur långt bredbandsutbyggnaden kommit i Dalarnas kommuner. Avesta, Borlänge, Gagnef, Mora och Orsa har 200 eller färre hushåll kvar medan Falun, med relativt stora avstånd inom kommunens landsbygd, har drygt 1 500 hushåll kvar innan målet är nått. Snabbast har utbyggnaden under 2021 varit i Säter där nästan 500 nya hushåll fick tillgång till fiberbredband, vilket motsvarar en ökning med 9 procent.

– Bredband är en samhällsbyggnadsfråga som är viktig för näringsliv, kommunal verksamhet och medborgare. Region Dalarna har i uppdrag att verka för övergripande samordning och samverkan i bredbandsfrågor. Bredbandskoordinatorns roll är bland annat att bistå kommunerna, att driva på bredbandsarbetet och att projektleda gemensamma utbyggnadsprojekt, säger Anders Oksvold.

Om kartläggningen

PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur, det vill säga tillgången till telefoni och bredband där vi bor och arbetar, samt tillgången till mobilt bredband och mobiltelefoni över Sveriges yta. Mätningen är gjord i oktober 2021.


Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka