Fler provtagningstider för covid-19

Pressmeddelande – 8 juli 2020

Nu kommer vårdcentralerna i Dalarna åter kunna erbjuda allmänheten PCR-provtagningstider via appen Min vård. "Det är viktigt att förstå att uppgifter om analyskapacitet är en färskvara. Det råder global brist på olika materiel som behövs för analyserna och logistikkedjorna är både sköra och komplicerade med långa transporter", säger Roger Larsson, chefläkare Region Dalarna.

Laboratoriet vid Falu lasarett får besked från vecka till vecka hur mycket förbrukningsmateriel laboratoriet får, vilket gör det svårt att beräkna långsiktig provtagningskapacitet. Förbrukningsmateriel är helt avgörande för analyskapaciteten och den här situationen är samma i alla regioner.

I början av vecka 28 fick Region Dalarna kraftigt minska antalet provtagningstider för personer med symptom på covid-19, så kallade PCR-prover. Laboratoriet fick då bara hälften av beräknat förbrukningsmateriel vilket gjorde att regionen var tvungen att prioritera PCR-provtagning för äldreboenden, hemtjänst och inneliggande patienter, enligt de av Folkhälsomyndigheten prioriterade grupper.

– Genom att öka samarbetet med externa laboratorier på annan ort har laboratoriet vid Falu lasarett goda förhoppningar om att analyskapaciteten i slutet av veckan är tillbaks på samma nivåer som föregående vecka. Så fort laboratoriet ger klartecken för ökad provtagning kommer vi att lägga ut nya provtagningstider i vår app Min Vård, säger Roger Larsson.

Beräkningen är att vårdcentralerna åter kommer kunna erbjuda PCR-provtagningstider för personer med symtom på covid-19 från och med den 9 juli:

– Vi gör bedömningar från vecka till vecka med målsättningen att ha en god tillgänglighet för hela befolkningen i hela länet. Men vid kapacitetsbrist relaterat till materielbrist måste regionen prioritera de grupper som Folkhälsomyndigheten rekommenderar, säger Roger Larsson.

 • Roger Larsson Chefläkare, Division Primärvård, Region Dalarna
  072-141 66 22
  roger.s.larsson@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: