Fokus på psykisk hälsa i Dalarna under vecka 40

Pressmeddelande – 30 september 2021

I samband med Världsdagen för psykisk hälsa den 10 oktober 2021 riktas uppmärksamheten under en hel vecka på vad som görs för att främja psykisk hälsa i länet.

Mellan den 4 och den 10 oktober 2021 är det dags för temaveckan ”Fokus på psykisk hälsa i Dalarna". Det handlar om en vecka där organisationer, verksamheter och andra aktörer i Dalarna bjuder in till olika aktiviteter vars mål är att uppmärksamma arbetet som bedrivs i länet för att främja psykisk hälsa.
– Din psykiska hälsa påverkas av vad du gör, hur du lever och vad du är med om och kan förändras under livet. De faktorer som påverkar hur vi mår och ger bättre förmåga att klara påfrestningar avgörs bland annat av samhälleliga förutsättningar och egna val. Under den här veckan kan vi framför allt ta del av vad vi själva kan göra för att påverka vår hälsa, vilket är viktigt att lyfta, säger Cecilia Tegelberg, samordnare för suicidprevention, Region Dalarna.

I år erbjuds ett brett program där både motion, kultur, föreläsningar, film och samtal finns med. Till exempel kommer Åsa Höijs att föreläsa om hur det är att leva med schizofreni. Under den här veckan arrangeras även workshoppar samt besök på verksamheterna för funktionsnedsättning i Säters kommun som har öppet hus.
Vi vill sprida att det finns hjälp och stöd att få, att det finns olika alternativ till att hitta sin väg till återhämtning vid psykisk ohälsa, säger Therese Olsson, brukarinflytandesamordnare inom psykisk hälsa .

Temaveckan består i år av många digitala föreläsningar och aktiviteter utomhus för att fortsätta hålla spridningen av covid-19 under kontroll.
– På söndagen den 10 oktober kan du delta i en guidad tur i och runt Mentalvårdsmuseet i Säter eller få ta del av en rad olika föreningars arbete över en kolbulle, säger Therese Olsson.

På torsdagen den 7 oktober anordnar Dalarnas nätverk för psykisk hälsa sin årliga temadag. Nätverket består av föreningar som arbetar med psykisk hälsa i Dalarna och är landets äldsta.
– Årets temadag ges digitalt och temat är suicidprevention. Ullakarin Nyberg, psykiater, författare och forskare i suicidprevention föreläser under förmiddagen. Under eftermiddagen håller nätverkets föreningar seminarium om till exempel att åldras och må bra med ADHD och hur psykisk ohälsa i vissa fall kan leda till suicidtankar, säger Therese Olsson.

Det är Region Dalarnas avdelning för hälsa och välfärd som inom den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS) har i uppdrag att genomföra uppmärksamhetsveckan "Fokus på psykisk hälsa i Dalarna". En arbetsgrupp bestående av representanter både från kommunerna och regionen har tillsammans arbetat fram årets program.
Läs mer om RSS här: Vad är en regional samverkans- och stödstruktur (RSS)? - Region Dalarna

Programmet hittar du på regiondalarna.se

 • Therese Olsson brukarinflytandesamordnare, Region Dalarna
  023-77 70 12
  therese.olsson@regiondalarna.se
 • Cecilia Tegelberg Suicidsamordnare vid utvecklingsenheten, Region Dalarna
  cecilia.tegelberg@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka