Folktandvården Dalarna gör en lex Maria

Pressmeddelande – 23 juni 2020

En del av ett instrument lossnade under en tandbehandling och svaldes av en patient. Nu gör Folktandvården Dalarna en lex Maria-anmälan.

Vid en tandbehandling lossnade arbetsdelen på ett instrument och svaldes av en patient. Delen avlägsnades genom en operation senare samma dag.

– Vi ser allvarligt på det inträffade och Folktandvården går nu igenom och kontrollerar instrument och ändrar rutiner för handhavandet av dessa och med anledning av händelsen görs också en lex Maria-anmälan, säger Michaela Hedberg, förtroendetandläkare, Folktandvården Dalarna.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

 • Michaela Hedberg förtroendetandläkare, Folktandvården, Region Dalarna
  070-612 55 26
  michaela.hedberg@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: