​Folktandvården Dalarna gör lex Maria-anmälan efter försenad kariesdiagnos

Pressmeddelande – 18 mars 2020

Ett barn fick fel diagnos vilket ledde till försenad kariesbehandling. Nu gör folktandvården en lex Maria-anmälan.

Flera behandlare ställde diagnos på ett barn som var ovanlig med tanke på barnets ålder. Den vanligaste diagnosen i den aktuella åldersgruppen, det vill säga karies, övervägdes inte vilket innebar att behandling mot karies inte heller sattes in. När barnet fick akuta besvär ställdes rätt diagnos och adekvat behandling mot karies sattes in.
–Vi ser allvarligt på det inträffade. På aktuell klinik ses rollbeskrivning över och extra utbildningsinsatser är planerade, säger Michaela Hedberg, förtroendetandläkare, Folktandvården Dalarna.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

  • Michaela Hedberg förtroendetandläkare, Folktandvården, Region Dalarna
    070-612 55 26
    michaela.hedberg@regiondalarna.se
  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: