Folktandvården öppnar verksamheten stegvis

Pressmeddelande – 10 juni 2020

Folktandvården öppnar nu successivt verksamheten i länet för att ta kunna ta emot fler patienter. Till en början handlar det främst om tandvård för barn och ungdomar:
– Det är glädjande att vi kan öppna upp tandvården igen, men under lång tid framöver behöver vi arbeta utifrån den prioriteringsordning som gäller inom Region Dalarna, säger Karin Gunnars Hellgren, tandvårdschef Folktandvården i Dalarna.

På grund av den pågående coronapandemin har Region Dalarna tvingats göra medicinska prioriteringar gällande vilken vård och tandvård som ska/kan bedrivas. Sedan den 20 mars har Folktandvården därför endast bedrivit akuttandvård på grund av bristen på hygienartiklar.
Nu är tillgången på hygienartiklar bättre och det finns därför möjligheter erbjuda mer tandvård. Folktandvården arbetar strikt enligt prioriteringsordningen och kommer i första hand erbjuda tandvård till barn och ungdomar med stora behandlingsbehov, samt sedan tidigare påbörjade behandlingar som inte kan vänta. På sikt kommer Folktandvården även kunna erbjuda undersökningar för vuxna patienter.
– Det är viktigt att vi nu skapar arbetsformer för en effektiv tandvård, kombinerat med rätt användning av hygienartiklar, för att behålla och utveckla en god arbetsmiljö för våra medarbetare, säger Karin Gunnars Hellgren.

Folktandvården Dalarna under covid-19-pandemin:
• Fortsätter att följa Folkhälsomyndigheten rekommendationer för att minska samhällsspridningen av covid-19. Det innebär till exempel att Folktandvården avvaktar med icke akuta behandlingar och uppsökande verksamhet för konstaterade riskgrupper.
• För att minska risken för smittspridning kallas patienter främst via telefon. Folktandvården vill försäkra sig om att patienter med covid-19 symtom inte besöker klinikerna.
• Patienter som behöver akut tandvård och som har covid-19 symtom kommer att provtas innan behandling utförs, och vid positivt provresultat, behandlas på särskild tandvårdsklinik som har adekvat skyddsutrustning.
• Folktandvården följer basala hygienrutiner och anpassar väntrum så att det är möjligt att hålla distans. Patienter ombeds komma till kliniken på angiven besökstid för att minska antalet personer i lokalerna. 


– Vi hoppas på förståelse i våra prioriteringar och vi har för avsikt att hjälpa så många vi bara kan, så snart vi kan, säger Karin Gunnars Hellgren.

  • Karin Gunnars Hellgren Tandvårdschef Folktandvården, Region Dalarna
    070-531 44 86
    karin.hellgren@regiondalarna.se
  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: