Folktandvården stänger fyra kliniker

Pressmeddelande – 17 april 2020

Folktandvårdens kliniker i Bjursås, Grängesberg, Insjön och Särna stänger. Det är ett led i den omorganisation som Folktandvården Dalarna påbörjat.
– Vi har inte personal för att bemanna alla våra kliniker och den nya klinikstrukturen är viktig för att kunna erbjuda en bra, säker och tillgänglig tandvård i hela Dalarna, säger Karin Gunnars Hellgren, tandvårdschef.

Den pågående covid-19-pandemin har stor påverkan på Folktandvårdens verksamhet. Det innebär bortfall av både personal och intäkter vilket leder till stora ekonomiska underskott. För att samla resurserna har därför klinikerna i Bjursås, Grängesberg, Insjön och Särna stängts tillfälligt. Den 6 april beslutade tandvårdschefen tillsammans med Folktandvårdens ledningsgrupp att stänga de här klinikerna permanent.

Den 12 mars beslutade tandvårdsnämnden att klinikstrukturen inom Folktandvården Dalarna ska organiseras om för att kunna erbjuda en patientsäker och jämlik tandvård. I den nya strukturen organiseras kliniker på ett nytt sätt och kallas tandvårdshus, centralkliniker och filialer.

– Det vi gör nu är att samla kompetensen så att alla som jobbar inom tandvården får kollegor i sin närhet. Det stärker möjligheterna till handledning och stöd i arbetet, säger Karin Gunnars Hellgren, tandvårdschef. 

Berörda patienter kommer att informeras om den permanenta stängningen och vad som praktiskt gäller för dem.

  • Karin Gunnars Hellgren Tandvårdschef Folktandvården, Region Dalarna
    070-531 44 86
    karin.hellgren@regiondalarna.se
  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: