Folktandvården testar screening för att tidigt hitta och förebygga muncancer

Pressmeddelande – 28 november 2019

Folktandvården Dalarna testar provtagning av misstänkta förändringar i munnen med hjälp av borstprov och artificiell intelligens, AI. ”Målet är att vi inom tandvården på detta sätt tidigt ska kunna identifiera patienter med risk för muncancer”, säger Kristina Edman leg. tandhygienist, forskningsstrateg och vårdutvecklare Folktandvården Dalarna.

Folktandvården Dalarna deltar tillsammans med Folktandvården Stockholm i det pågående forskningsprojektet inom allmäntandvården.

Drygt 80 procent av den vuxna befolkningen besöker tandläkare regelbundet. I den pågående forskningsstudien testas nu screening i tandvården för att tidigt kunna diagnosticera förändringar som på sikt kan utvecklas till munhålecancer. En tidig diagnostik av oral cancer är av stor betydelse för behandling och överlevnad.

Genom att använda en borste istället för biopsi ­– det vill säga när man tar en liten bit vävnad från patientens mun– blir provtagningen nu smärtfri, billigare och enklare för patienten. Forskningsprojektet ska visa om metoden avlastar specialisttandvården och framförallt om det går att identifiera de patienter som löper risk för att utveckla munhålecancer.

– Vinsterna är stora ur ett folkhälsoperspektiv genom ökad livskvalitet för individ och närstående men också i ett samhällsekonomiskt perspektiv, säger Kristina Edman.

Cancer i munhåla och svalg är betydligt vanligare än flera andra typer av cancer, till exempel livmoderhalscancer som förebyggs med nationell screening sedan många år. Idag saknas det screening-program för att tidigt upptäcka muncancer och antalet fall ökar, främst hos yngre personer där cancern orsakats av humant papillomvirus (HPV).

Screening med borstmetod och artificiell intelligens

Med screening i form av ett borstprov, automatiserad diagnostik och artificiell intelligens (dataprogram) för att upptäcka maligna cellförändringar är förhoppningen att man tidigare och snabbare kan diagnostisera och minska antalet fall av oral cancer. Borstmetoden är enkel, den kräver inte något kirurgiskt ingrepp och är smärtfri.

Ett samverkansprojekt

Forskningsprojektet ”Tandhygienister och tandläkare som utförare av borstprover för screening av muncancer” är en samverkan mellan Folktandvården Stockholm, Folktandvården Region Dalarna, Karolinska Institutet, Karolinska universitetssjukhuset, Centrum för bildanalys vid Uppsala universitet och SciLifeLab, ett nationellt center för molekylära biovetenskaper som drivs av Karolinska institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet.

Projektledare för Folktandvården Dalarna är Kristina Edman, leg. tandhygienist, forskningsstrateg och vårdutvecklare, Folktandvården Stockholm och Uppsala universitet är Jan-Michaél Hirsch, professor emeritus och Christina Runow Stark, medicine doktor.

 • Kristina Edman leg tandhygienist, forskningsstrateg och vårdutvecklare Folktandvården Dalarna
  023-49 01 55
  kristina.edman@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: