Förlängning av skärpta allmänna råd i Dalarna

Nyhet – 24 november 2020

Folkhälsomyndigheten har efter samråd med Dalarnas smittskyddsläkare beslutat om att förlänga de skärpta allmänna råden som sedan tidigare gäller i länet, till och med den 13 december 2020.

Mot bakgrund av spridningen av covid-19 i flera av Sveriges län bedömer Folkhälsomyndigheten att det fortfarande finns behov av lokala allmänna råd. Folkhälsomyndigheten har därför efter samråd med regionernas smittskyddsläkare fattat beslut om att förlänga de skärpta allmänna råden som sedan tidigare gäller i länen till och med den 13 december 2020.

Frågor och svar om de skärpta råden i Dalarna:

https://www.1177.se/Dalarna/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/fragor-och-svar-om-de-skarpta-raden-i-dalarna/

Läs mer om förlängda lokala allmänna råd på Folkhälsomyndighetens webbplats:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/november/forlangda-lokala-allmanna-rad-flera-lan/

  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: