Forskning i fokus: Mat vid diabetes

Pressmeddelande – 2 maj 2022

Det finns samband mellan medelhavskost och lägre risk för tidig död bland personer med diabetes. Det visar SBUs uppdaterade utvärdering vad gäller diabetes och mat. ”Ett viktigt resultat är att kunskapsunderlaget för de kostråd vi ger i dagsläget på det stora hela har stärkts”, säger Region Dalarnas David Iggman som bidragit som sakkunnig.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har publicerat den nya rapporten Mat vid diabetes. Här samlas det aktuella evidensläget för hälsoeffekter av olika kostmönster, livsmedel, drycker och näringsämnen vid diabetes hos vuxna.
– Resultatet av rapporten kommer att ligga till grund för det nya kunskapsstödet från Socialstyrelsen som väntas komma under 2023. Det blir spännande att se vilka nya riktlinjer för sjukvården det innebär, säger David Iggman, forskare vid CKF/FoU-enheten och ledamot i Region Dalarnas Medicinska råd.

Sammanlagt 81 studier ingår i rapporten. De flesta gäller typ 2-diabetes, men i vissa har också typ 1-diabetes studerats. För graviditetsdiabetes saknas studier med tillräcklig tillförlitlighet för att kunna uttala sig om kostens effekter.

Vad visar rapporten?

Rapporten visar att det finns en lägre risk för att dö i förtid vid konsumtion av medelhavskost, fibrer, baljväxter och kaffe. För nötter och enkelomättade fettsyror ses samband med lägre dödlighet i hjärt-kärlsjukdom. Det omvända ses för intag av mättade fettsyror.

SBU har också identifierat specifika behandlingsmetoder för viktminskning vid typ 2-diabetes, exempelvis lågenergipulver och intensiv livsstilsbehandling, som kan leda till förbättrat långtidsblodsocker och livskvalitet.
– Lågenergipulver kan kanske bli ett tillägg i behandlingsarsenalen för patienter med diabetes och fetma, vilket skulle vara särskilt relevant för Dalarnas diabetesvård eftersom övervikt och fetma är vanligt förekommande här.

Vad rekommenderar Region Dalarna?

Dalarna har efter Värmland den högsta andelen vuxna med diabetes i landet. Enligt det Nationella Diabetesregistret, NDR, är förekomsten högre än riksgenomsnittet för alla tre nämnda diabetesdiagnoser. Under 2021 rapporterade Region Dalarna totalt 16 529 personer med diabetes till NDR varav 1 714 hade diabetes typ 1. De senaste tio åren har 526 kvinnor fått diagnosen graviditetsdiabetes i Dalarna.

I Socialstyrelsens rådande vägledning från 2011, Kost vid diabetes, ges utrymme för individuellt anpassade kostråd inom fyra kostmönster: traditionell diabeteskost med eller utan lågt glykemiskt index, medelhavskost och måttlig lågkolhydratkost. Det vetenskapliga underlaget för dagens kostråd har stärkts. För patienter i Dalarna gäller fortsatt dessa råd i väntan på ett uppdaterat kunskapsstöd från Socialstyrelsen.
– Rapporten visade att minskat energiintag i kombination med fysisk aktivitet hade effekt på viktminskning. Så för patienter med typ 2-diabetes och övervikt kan det även fortsättningsvis finnas utrymme för en individuellt anpassad kost, säger David Iggman.

Läs pressmeddelande från SBU och rapport här:
Mat vid diabetes (sbu.se)

Källor
SBU (2022). Bra mat vid diabetes
Bra mat vid diabetes – evidensläget idag (sbu.se)
Vården i siffror (2022). Diabetes.
Diabetes (vardenisiffror.se)

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka