Hanna Sahlgren, doktorand och överläkare, ska undersöka hur den gravida kvinnan och hennes barn påverkas av covid-19-vaccin.

Forskningsstudie om hur gravida påverkas av vaccination

Pressmeddelande – 19 oktober 2021

Hanna Sahlgren, doktorand och överläkare inom Region Dalarna, står i startgroparna för att påbörja en treårig vaccinstudie om hur gravida och deras barn påverkas av covid-19-vaccinet.
– Vi behöver följa effekten av den pågående vaccinationen mot covid-19 och dra lärdomar av pandemin, säger Hanna Sahlgren.

Forskningsanslagen kommer via Vetenskapsrådet och är en del av Vaccelerate, ett forskningssamarbete inom EU som startades i januari 2021. Vaccelerate ska utveckla kapaciteten för kliniska vaccinstudier och bidra till utvärderingen av pågående och framtida vaccinationer.

Hanna Sahlgren ska undersöka hur den gravida kvinnan och hennes barn påverkas av covid-19-vaccin.

Studier visar att gravida har en något högre risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19; att bli allvarligt sjuk i covid-19 under senare delen av graviditeten ökar i sin tur risken för en tidig förlossning. Socialstyrelsen räknar därför gravida efter vecka 20 som en riskgrupp.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar gravida att vaccinera sig mot covid-19 efter vecka 12, då det inte finns något som tyder på att vaccinet skulle ge den gravida eller fostret negativa effekter.

– Det finns retrospektiva studier om det här, där man i efterhand har tittat på hur det har gått. Det vi ska göra nu är en prospektiv studie, vilket innebär att vi följer den gravida kvinnan från det att hon får vaccinet och framåt. På så sätt vet vi mer om henne, eventuella riskfaktorer och kan följa graviditetens utveckling från början.

Inom Region Dalarna finns drygt 15 forskningsprojekt som på olika sätt berör covid-19.

– När pandemin kom ställde flera av våra duktiga forskare snabbt om för att kunna bidra till den viktiga kunskapsutvecklingen av covid-19, säger Björn Äng, FoU-direktör vid Region Dalarna.

– I projektet ” Vaccelerate Faster” har Hanna som medsökande i ett större EU-projekt inom vaccinforskning beviljats medel av Vetenskapsrådet. Hanna genomför en registerbaserad uppföljning av covidvaccin med fokus på gravida och förlossnings- och neonatala utfall, och tilldelas 2 miljoner till Region Dalarna, Centrum för Klinisk Forskning, CKF, för sitt delprojekt, säger Björn Äng.

Hanna Sahlgren är doktorand vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), Karolinska institutet, processledare för cervixcancerprevention och medicinskt ansvarig för screeningprogram Regionalt cancercentrum (RCC) i Mellansverige. Just nu är hon tjänstledig från sin tjänst som överläkare i obstetrik och gynekologi vid Kvinnokliniken Falun.

 • Björn Äng forskningschef, Region Dalarna
  070-551 88 50
  bjorn.ang@regiondalarna.se
 • Hanna Sahlgren doktorand, specialistläkare gynekologi, Region Dalarna och verksamhetsutvecklare/medicinsk rådgivare RCC Mellansverige
  070-432 44 84
  hanna.milerad.sahlgren@rccmellan.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka