Förslag: Ny organisation för akutpsykiatrin stärker patientsäkerheten

Pressmeddelande – 17 februari 2021

Den 23 februari tar hälso- och sjukvårdsnämnden ställning till ett förslag gällande omorganisation av psykiatrins heldygnsvård och jourmottagning. Bland annat föreslås jourmottagningen flytta från Säter till Falun.
– Vi har sett att de svårast psykiskt sjuka behöver ha nära till både psykiatriskt och somatiskt omhändertagande, säger Jeanette Hjortsberg, divisionschef psykiatri, Region Dalarna.

Idag finns två psykiatriska kliniker i Säter – Rättspsykiatrin och Allmänpsykiatrin med en jourmottagning (psykakuten) – samt en ECT-enhet som bemannas med anestesiläkare från Falun. I Falun finns också Allmänpsykiatrin med totalt 28 vårdplatser varav hälften är till beroendevård.

Förslaget gällande omorganisation av psykiatrins heldygnsvård och flytt av jourmottagning från Säter till Falun har som syfte att stärka patientsäkerheten för de svårast psykiskt sjuka. Samsjuklighet är vanligt förekommande hos de patienter som söker akut psykiatrisk vård, förgiftningsproblematik och dålig fysisk hälsa bidrar till att det totala vårdbehovet ökar.

– Patientsäkerheten för den här patientgruppen stärks om vi får närmare till den somatiska vården, säger Jeanette Hjortsberg.

Idag har Falu lasaretts akutavdelning inte tillgång till psykiatrisk kompetens. Akuten i Falun har cirka 200 besök per dygn varav cirka tio procent är av psykiatrisk karaktär. Den psykiatriska akuten i Säter har i snitt sju besök per dygn.

– Det betyder att där patienterna oftast söker psykiatrisk vård idag kan de inte få den, utan de hänvisas till jourmottagning i Säter. Det kan medföra både en patientsäkerhetsrisk under transport och ett onödigt lidande för patienten, säger Jeanette Hjortsberg

Så här ser förslaget gällande omorganisation ut:

 • Anpassning av heldygnsvården för att bedriva effektiv och säker vård
 • Flytt av psykiatrisk jourmottagning från Säter till Falun
 • Flytt av ECT-enheten från Säter till Falun
 • Flytt av vissa vårdplatser från Säter till Falun för att kunna lägga in patienter som söker akut

Förslaget innebär att Allmänpsykiatrin i Säter har kvar två avdelningar med totalt cirka 26 vårdplatser. Rättspsykiatrin kommer att utökas från dagens 70 vårdplatser till 78 vårdplatser.

– Genom att flytta den psykiatriska akutmottagningen till Falun kan vi stärka patientsäkerheten och samtidigt fortsätta satsningen på Rättspsykiatrin i Säter, säger Jeanette Hjortsberg.

Förslaget ska behandlas av hälso- och sjukvårdsnämnden den 23 februari.

 • Jeanette Hjortsberg Divisionschef Psykiatri, Region Dalarna
  023-49 01 29
  jeanette.hjortsberg@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: