Förslag om nytt system för patientmåltider: Ökad valfrihet och minskat matsvinn

Pressmeddelande – 10 maj 2021

Ökat utbud av maträtter, mer flexibla serveringstider och mindre matsvinn. Det blir effekterna av det förslag till nytt system för patientmåltider som läggs på regionstyrelsens bord under maj månad.

Förslaget bygger på en omfattande kostutredning som Region Dalarna tidigare genomfört. Förslaget innebär i korthet att måltidsproduktionen för lasaretten i Mora och Falun kommer att ske vid produktionsköket i Mora vilket ska expandera. Nuvarande produktionskök vid Falu lasarett upphör med undantag för tillagning av specialkost samt mat till café och personalrestaurang.

– Genom att erbjuda patienterna en a la carte-meny får patienterna ökat inflytande och valfrihet. Patienterna kan välja både den maträtt och den tidpunkt för måltiden som passar var och en bäst, säger Ulf Berg (M), regionstyrelsens ordförande.

Detta innebär att regionen lämnar konceptet med varm mat från kantin i Falun och kyld mat på bricka i Mora till förmån för kyld enportionsmat. Det nya systemet för måltider uppfyller Livsmedelsverkets nyligen antagna riktlinjer för måltider på sjukhus. Den föreslagna lösningen har stora fördelar jämfört med dagens system:

 • Ökad valfrihet för patienten genom ett större menyutbud.
 • Ökad flexibilitet genom att patienten själv i större utsträckning kan välja vad och när hen vill äta vilket inte är möjligt idag.
 • Minskat matsvinn eftersom mat som blir över idag måste slängas. Erfarenheter från andra sjukhus med liknande system visar en minskning på uppemot 70 procent, vilket för Region Dalarna skulle motsvara 25-30 ton lägre svinn per år.
 • Kostnadseffektivare lösning – beräkningar visar på en minskad driftskostnad på cirka 8 miljoner kronor. Investeringskostnader relaterade till det nya måltidssystemet beräknas till ca 10 miljoner kronor, i huvudsak anpassning av produktionsköket på Mora lasarett samt anpassning av köken på vårdavdelningar.

Det föreslagna systemet för patientmåltider medför en viss ökad hantering av måltider ute på vårdavdelningarna.

– Dessa nya arbetsuppgifter ligger dock väl i linje med införandet av vårdnära service där servicemedarbetare tar större ansvar för måltidsprocessen på avdelningen, säger Martin Ekberg, förvaltningschef för Regionservice.

Om förslaget införs innebär det en minskning av personalstyrkan på produktionsköket vid Falu lasarett men en viss ökning vid produktionsköket i Mora.

Förslaget presenteras för de fackliga organisationerna den 12 maj, för regionstyrelsens arbetsutskott den 17 maj och för regionstyrelsen den 31 maj. Om förslaget antas kan det nya måltidssystemet införas under år 2022.

 • Ulf Berg regionstyrelsens ordförande (M), Region Dalarna
  070-250 43 40
  ulf.berg@regiondalarna.se
 • Martin Ekberg förvaltningschef Regionservice
  070-270 12 53
  martin.ekberg@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: