Fortsatt allvarliga leveransproblem av förbrukningsartiklar

Nyhet – 16 oktober 2019

Region Dalarna bedriver ordinarie vårdverksamhet, men befinner sig i stabsläge:
– Det är fortsatt ansträngt. Läget har försämrats eftersom vi inte har fått de leveranser som vi blivit lovade. När problemen började vände vi oss till två andra leverantörer och från och med idag vänder vi oss även till en tredje leverantör, säger Karin Stikå Mjöberg, regiondirektör.

Det är fortsatt stora problem med leveranser av förbrukningsartiklar. Vid stabsmöte klockan 10:00 idag (onsdag 16 oktober) beslutades det att Region Dalarna fortfarande befinner sig i stabsläge för att bibehålla patientsäkerheten och för att bevaka det kontinuerliga inflödet av förbrukningsartiklar. 

– Enligt senaste inventeringen är bedömningen att vi med det material vi har i dag klarar ordinarie verksamhet till och med måndag förmiddag. Vi inventerar löpande vad vi har och vad vi förbrukar och vad vi får in från olika leverantörer, säger Karin Stikå Mjöberg.

Exempel på förbrukningsartiklar som Region Dalarna har/haft brist på är provtagningsrör, filter till narkosapparater, ekg-elektroder och blandningsaggregat till antibiotika.

Detta har hänt
Den 1 oktober blev Apotekstjänst Sverige AB ny upphandlad leverantör till Region Dalarna och fyra andra regioner. Övriga regioner i samarbetet är Sörmland, Uppsala, Västmanland och Örebro som liksom Dalarna också har drabbats av allvarliga leveransproblem.

De senaste veckorna har de fem regionerna haft allvarliga leveransproblem av sjukvårdsartiklar då Apotekstjänst inte har levererat enligt avtal. Region Dalarna har hittills kunnat upprätthålla patientsäkerheten och bedrivit normal sjukvårdsverksamhet.

Fredag 4 oktober gick Region Dalarna upp i stabsläge för första gången med anledning av leveransproblemen av förbrukningsartiklar. På eftermiddagen hävdes stabsläget efter att inventering genomförts och det utlovats leveranser under helgen.

Onsdag 9 oktober beslutas att Region Dalarna måste vända sig till alternativa leverantörer för att säkerställa förbrukningsartiklarna.

Fredag 11 oktober beslöt särskild sjukvårdsledning i Region Dalarna att återigen gå upp i stabsläge på grund av fortsatt mycket stora leveransproblem. Detta för att bibehålla patientsäkerheten och för att bevaka det kontinuerliga inflödet av varor.

Leveransproblemen till alla fem regioner kvarstår under vecka 42. 

  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: