Fortsatta begränsningar för besökare och medföljande inom Region Dalarnas vård- och omsorg

Pressmeddelande – 20 januari 2022

Spridningen av covid-19 i Dalarna ökar. I samband med detta påminner Smittskydd Dalarna om vikten att fortsätta hålla antalet personer som besöker länets hälso- och sjukvård på en så låg nivå som möjligt.


För att minska smittspridningen och skydda såväl patienter som personal råder sedan tidigare begränsade besöks- tillträdesmöjligheter inom Region Dalarnas sjukhus och vårdcentraler.
– Då smittspridningen i Dalarna och i resten av landet fortsätter att öka behöver besök till inneliggande patienter inom hälso- och sjukvården minimeras, säger Helena Ernlund, smittskyddsläkare.

Besök på vårdavdelningar

– Besök inom länets vårdavdelningar bör undvikas i så stor utsträckning som möjligt. Besöksrekommendationer gäller även fullvaccinerade. Undantag kan göras för närstående till kritiskt sjuka patienter i samråd med respektive verksamhet och vid behov med Smittskydd och vårdhygien Dalarna. Den som planerar att besöka inneliggande inom vården uppmanas att ta reda på vad som gäller inför varje enskilt besök, säger Helena Ernlund.

Tills vidare gäller följande riktlinjer:

  • Besök till inneliggande patienter inom hälso- och sjukvården i Region Dalarna måste ske på ett smittsäkert sätt; antalet besök bör minimeras.
  • För att undvika trängsel bör så få personer som möjligt besöka vårdavdelningar samtidigt.
  • Besökare ska inte ha några symtom på covid-19 eller vara exponerade för känd covid-19- smitta senaste 14 dagarna.

Bokade vårdbesök

­Region Dalarnas patienter uppmanas att så långt det går komma ensamma till vårdbesök. Undantag görs för barn och ungdomar som får ta med sig en medföljare, samt för människor som är i behov av en ledsagares stöd eller hjälp under vårdbesöket.

– Nu som alltid behöver vi prioritera patienternas och personalens bästa; vi hoppas på fortsatt visad förståelse från våra invånares sida, säger Helena Ernlund.

Här kan du läsa vad som gäller för dig som har ett bokat besök i vården eller ska besöka en närstående:
Covid-19 - 1177 Vårdguiden

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka