Gå på cellprovskontroll när kallelsen kommer!

Gynekologisk cellprovtagning – räddar liv!

Pressmeddelande – 3 september 2021

Ungefär 550 personer får livmoderhalscancer i Sverige varje år. Möjligheten att överleva är god – men livmoderhalscancer är fortfarande en dödlig sjukdom. Att gå på gynekologisk cellprovtagning minskar risken att insjukna i livmoderhalscancer med mer än 90 procent.

Livmoderhalscancer orsakas av humant papillomvirus (HPV). Sjukdomen utvecklas oftast långsamt under många år, vilket gör det möjligt att upptäcka och behandla sjukdomen i ett tidigt skede. I Sjukvårdsregion Mellansverige* insjuknade totalt 107 personer i livmoderhalscancer under 2019.

– Om fler kvinnor går på cellprovtagning när de blev kallade skulle både förekomsten och dödligheten i livmoderhalscancer minska, säger Hanna Sahlgren, ordförande i den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för livmoderhalscancerprevention.

Sjukvårdsregion Mellansverige samarbetar för att få fler kvinnor att göra just det – att gå på gynekologisk cellprovtagning när de blir kallade. Regionerna har därför tillsammans med Regionalt cancercentrum Mellansverige tagit fram en informationsfilm som berättar hur provtagningen går till och varför det är ett av de mest effektiva skydden mot livmoderhalscancer som finns. Filmen finns på 1177.se

– En av de allra viktigaste åtgärderna du själv kan göra för att minska risken att få livmoderhalscancer är att gå på cellprovtagning när du blir kallad, vilket är vart tredje till vart sjunde år. I Region Dalarna är det många som går, men inte alla. Ungefär 86 procent av kvinnorna som blir kallade går på sin cellprovtagning**, säger Sara Hogmark, mödrahälsovårdsöverläkare med övergripande medicinsk ansvar för gynekologisk cellprovskontrollen i Dalarna.

Självtest erbjuds i vissa fall som ett komplement till den vanliga provtagningen hos barnmorska, särskilt till den som inte lämnat ett cellprov under lång tid.

* Dalarna, Värmland, Västmanland, Gävleborg, Södermanland, Örebro och Uppsala

** Andel kallade kvinnor (under 2018) som tagit ett gynekologiskt cellprov inom ett år.

 • Hanna Sahlgren specialistläkare gynekologi, Region Dalarna och verksamhetsutvecklare/medicinsk rådgivare RCC Mellansverige
  070-432 44 84
  hanna.milerad.sahlgren@rccmellan.se
 • Sara Hogmark mödrahälsovårdsöverläkare, Region Dalarna
  023-49 25 32
  sara.hogmark@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka