​Hur ser livsvillkoren ut för Unga i Dalarna? – Nu har Region Dalarna resultatet

Pressmeddelande – 21 februari 2019

Beslut om unga ska baseras på kunskap om unga, det är utgångspunkten för att ha ett ungdomsperspektiv på lokal och regional utveckling. Under hösten 2018 har därför Dalarnas kommuner genomfört ungdomsenkäten Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken).

I enkäten har unga på högstadiet och gymnasiet fått besvara frågor om bland annat hemmet, skolan, fritiden, politik och möjlighet att påverka i sin kommun.

– Utifrån resultatet kan kommunerna och Region Dalarna nu följa upp ungas livssituation i Dalarna, och beslutsfattare kan i samarbete med unga ta beslut om åtgärder för att förbättra för länets unga, säger Johanna Tangnäs, ungdomsstrateg Region Dalarna. 

90 procent nöjda med livet
I stora drag visar Lupp 2018 att unga i Dalarna har det bra. De flesta, runt 90 %, är nöjda med livet vad gäller kompisar och familjen. Det finns stora skillnader mellan tjejer och killar vad gäller hälsa. På frågan om hur de skattar sin egen hälsa, så svarar 82 % av killarna på högstadiet att deras hälsa är ganska bra eller mycket bra, hos tjejerna är motsvarande siffra 61 %. På gymnasiet svarar 73 % av killarna att de mår ganska eller mycket bra, medan 55 % av tjejerna gör det.

– Skillnaden mellan kön och mellan högstadiet och gymnasiet håller i sig från 2015, men vi ser att siffrorna sjunkit, framför allt bland tjejer på högstadiet där andelen som bedömer sin hälsa som ganska eller mycket bra gått ner med 10 procentenheter. Detta är en trend som vi ser i hela samhället, att alltfler unga upplever att de inte mår bra, och att detta är särskilt vanligt hos tjejer, säger Johanna Tangnäs.

Andelen unga som anser att man har bra möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen har ökat något sedan 2015 men är fortfarande lågt.

– Det är tyvärr en låg andel unga som anser att de har bra möjligheter att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen, inte ens var fjärde ungdom. Som ung föredrar man att politiker kommer till skolan framför att mötas i sociala medier eller på till exempel en fritidsgård, säger Johanna Tangnäs.

Resultatet visar också att de flesta är nöjda med sin utbildning, och 56 % av gymnasieungdomarna kan tänka sig att starta eget företag i framtiden vilket är något fler än 2015.

Resultaten av Lupp-undersökningen presenteras vid en regional spridningskonferens den 21 februari i Falun. Medverkar för att berätta om resultatet gör analytiker Peter Möller, samt ungdomsstrategerna Johanna Tangnäs och Christina Nordmark på Region Dalarna.

Läs mer om Lupp:

http://www.mucf.se/ungdomsenkaten-lupp

 • Christina Nordmark ungdomsstrateg, Region Dalarna
  0250-55 22 24
  christina.nordmark@regiondalarna.se
 • Johanna Tangnäs ungdomsstrateg, Regional utvecklingsförvaltning, Region Dalarna
  023-77 70 03
  johanna.tangnas@regiondalarna.se
 • Peter Möller samhällsanalytiker, Region Dalarna
  023-77 70 47
  peter.moller@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: