​Insatser för att säkerställa akut- och tidskritiska operationer vid Falu lasarett och öka antalet operationer

Pressmeddelande – 8 oktober 2020

Konkreta åtgärder har idag den 8 oktober presenterats för hälso- och sjukvårdsnämnden för att säkerställa akut- och tidskritiska operationer och öka antalet planerade operationer på Anestesi, operation och IVA-kliniken vid Falu lasarett:
– Det är en gedigen plan. Nu gäller det att verksamheten snabbt ställer om och ökar kapaciteten så att patienterna får tillgång till den vård som de väntat på. Från politiskt håll kommer vi noga att följa att planen nu genomförs, säger regionråd Sofia Jarl (c), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Under coronapandemin – mellan vecka 14 till och med vecka 40 – halverades den ordinarie operationskapaciteten. Endast akuta- och tidskritiska operationer genomfördes. Medarbetare från operationsavdelningarna förstärkte IVA för att klara vården av kritiskt sjuka covid-19-patienter. Redan innan pandemin saknades det specialistsjuksköterskor vid Anestesi, operation och IVA-kliniken.

– Den kartläggning vi nu har genomfört visar att patienter i behov av akuta operationer får operationer i tid. Flertalet patienter med tidskritiska sjukdomar, som till exempel olika cancersjukdomar, opereras också inom tidsramen för diagnosspecifika målvärden, säger Tomas Riman, divisionschef.

Det är långa väntetider för planerade operationer och bara 34 procent får sin operation inom vårdgarantins 90 dagar.*

– På väntelistan finns prioriterade patienter som har sjukdomar som kan försämras under väntan på operation – vilket vi så klart ser ytterst allvarligt på, säger Tomas Riman.

Den här veckan har operationskapaciteten på Falu lasarett ökat från 50 procent till 70 procent.

En åtgärdsplan har tagits fram för att säkerställa akut och tidskritisk kirurgi vid Falu lasarett, samt för att minska vårdkön till operation:

 • Köp av operationer i andra regioner till en kostnad upp till 50 miljoner kronor (motsvarande 800-1 200 operationer beroende på operationstyp).
 • För att omgående kunna öppna fler operationssalar och postoperativa övervakningsplatser både i Mora och Falun – avrop av hyrspecialistsjuksköterskor.
 • För att kunna öppna fler vårdplatser på kirurgkliniken – avrop av hyrsjuksköterskor.
 • Klinikövergripande samarbete inom kirurgi och ortopedi där patienter med akuta eller tidskritiska tillstånd kan opereras på Mora lasarett i stället för i Falun.
 • Veckovisa prioriteringsmöten och kontinuerlig genomgång av väntelistor.
 • Inventering vilka övriga enheter inom hälso- och sjukvården i Region Dalarna som har anställda specialistsjuksköterskor för att stärka bemanningen på Anestesi, operation och IVA-kliniken.
 • Genomlysning av verksamheten gällande resurser, organisation och prioriteringar (intern grupp och extern konsult).

– Jag är tillfreds med de steg som vi snabbt tagit i vår organisation och med de externa krafter som gör att vi nu kan säkerställa att de akuta och tidskritiska operationerna. Jag är också trygg med att arbetet med att öka antalet planerade operationer är prioriterat, säger Karin Stikå Mjöberg, regiondirektör och tf hälso- och sjukvårdsdirektör.

*Vårdgarantin är en lagstadgad rättighet som innebär att patienter ska få vård inom en viss tid. Efter beslut om behandling, till exempel en operation, ska man få en tid till detta inom 90 dagar.

 • Sofia Jarl ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden (C), Region Dalarna
  072-085 31 60
  sofia.jarl@regiondalarna.se
 • Karin Stikå Mjöberg Regiondirektör, Region Dalarna
  070-686 38 20
  karin.stika-mjoberg@regiondalarna.se
 • Tomas Riman Chefläkare, Region Dalarna
  072-533 07 60
  tomas.riman@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: