Interreg-Sverige Norge öppnar för löpande ansökningar efter 14 maj 2020

Nyhet – 3 mars 2020

Nu finns möjligheten att söka stöd för projekt inom flera områden hos Interreg Sverige-Norge. Intresserade i Dalarna kontaktar sekretariatet för att diskutera idéer till förstudier och projekt.

Interreg-Sverige Norge är ett av EU:s program för territoriellt samarbete i gränsområden. Programmet är uppdelat på tre områden längs den svensk-norska gränsen. Dalarna tillhör Inre Skandinavien tillsammans med Värmland, Hedmarks fylke och delar av Viken fylke.

Vad innebär programmet?
Syftet med programmet är att uppmuntra städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk. Programmet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.  

Vad kan man söka stöd för?
Du kan söka stöd till projekt inom ett av följande områden:   

  • Innovativa miljöer: Projekt som stärker forskning, teknisk utveckling och innovation.
  • Små och medelstora företag: Projekt som främjar små och medelstora företags konkurrenskraft.
  • Natur och kulturarv: Projekt som skyddar miljön och främjar en hållbar användning av resurser.
  • Hållbara transporter: Projekt som främjar hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur.
  • Sysselsättning: Projekt som främjar sysselsättning och arbetskraftens rörlighet.

Vem får söka?
Det ska finnas två sökande parter, en från Sverige och en från Norge. Den som söker måste vara en juridisk person – privat eller offentlig. Alla typer av organisationer kan söka stöd, offentliga och privata. Exempel på offentliga organisationer är universitet och högskolor, forskningsinstitutioner, regioner, kommuner, fylkeskommuner och statliga myndigheter. Exempel på privata aktörer och organisationer är näringslivsorganisationer, stiftelser, ekonomiska och ideella föreningar. Enmansföretag och privatpersoner kan inte söka.

Vad ska man göra om man vill delta?
Om man har en idé i kontaktar man sekretariatet för Inre Skandinavien.
Mer info om programmet Interreg-Sverige Norge.

  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: