Invigning av Avesta lasaretts nya huvudentré

Nyhet – 10 september 2020

Hösten 2019 inleddes ombyggnationen vid Avesta lasarett för att skapa en mer tillgänglig, klimatsmart och välkomnande huvudentré. Idag torsdag den 10 september invigdes den nya entrén.

Invigningen inleddes med tal av Lis Linnberg, områdessmordnare och Bo Brännström, ordförande fastighetsnämnden. Efter talet följde den traditionella bandklippningen där Bo Brännström höll i saxen.

Medverkade under invigningen gjorde också Dan Staffansson, förvaltare Regionfastigheter och David Karlsson, projektledare. På plats fanns även verksamhetschefer vid Avesta lasarett med flera.  Under dagen bjöds medverkande och deltagare på sång av Sjukhuskören, samt rundvisning i de nya lokalerna och miljöerna inomhus och utomhus.

Den 11 september klockan 07:00 öppnas entrén upp för allmänheten.

Projektet bidrar till att nå mål för bland annat energibesparing och miljömärkta material.

Ansvarig arkitekt är Hans Pettersson Sweco och ansvarig för den konstnärliga utsmyckningen är Helena von Bergen, Bild & Form Region Dalarna.

Fakta om Avesta lasaretts nya entré:

 • Entréhallens funktioner har blivit placerade så att de är synliga från entrén, vilket tillsammans med öppna och överblickbara ytor skapar en ökad trygghetskänsla.
 • En ny delvis bemannad informationsdel har byggts.
 • Fler sittplatser har byggts för personer som väntar på färdtjänst och även sittplatser med avskildhet för den som behöver det.
 • Lokalerna har blivit ytterligare funktionsanpassade för att öka tillgängligheten för alla människor oavsett funktion.
 • Hälsofrämjande upplevelser har förstärkts genom konstnärlig utsmyckning både inom- och utomhus.
 • Ny utomhusbelysning har installerats framför huvudentrén och gångstråk för att skapa en tryggare och mer välkomnande utemiljö.
 • En ny trädgårdsoas med växter och vatten har skapats utanför entrén.
 • Restaurangen har byggts om med en avskiljningsbar personaldel från besökandedelen.
 • Lis Linnberg Områdessamordnare Avesta lasarett
  070-3032285
  lis.linnberg@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: