Kammarrätten: Beslut fattat på laglig grund

Pressmeddelande – 8 mars 2021

Kammarrätten slår fast att förvaltningschefens beslut att stänga Folktandvården Dalarnas filialer i Särna, Grängesberg, Insjön och Bjursås var rätt och vilade på laglig grund.

Den 6 april 2020 tog förvaltningschefen beslut om att fyra tandvårdsfilialer i länet skulle stängas permanent. Regionens politiska opposition reagerade och menade att det beslutet borde ha fattats på högre nivå, i tandvårdsnämnden, och överklagade därför beslutet till förvaltningsrätten.

Det blev också förvaltningsrättens bedömning. Förvaltningschefen återkallade sitt beslut och ärendet prövades i tandvårdsnämnden.

Region Dalarna valde ändå att gå vidare och pröva förvaltningsrättens dom. Kammarrätten gör nu bedömningen att förvaltningschefens beslut att stänga de fyra tandvårdsfilialerna var korrekt och laglig. Beslutet har fattats på tandvårdsnämndens vägnar med stöd av delegationsbestämmelser. Kammarrätten anser inte heller att det rör sig om ett så grundläggande beslut eller sådana övergripande frågor att ärendet behöver beslutas i fullmäktige.

– Det är bra att vi nu fått det här prövat och att förfarandet inte strider mot kommunallagen – att kammarrätten anser att tandvårdsnämnden kunnat delegera beslutanderätten till förvaltningschefen, säger Göte Persson (C), tandvårdsnämndens ordförande.

Bakgrund

 • Den 12 mars 2020 beslutade tandvårdsnämnden om en ny klinikstruktur i Folktandvården Dalarna med huvudkliniker och tandvårdsfilialer i länet. Till skillnad från förvaltningsrätten anser kammarrätten att tandvårdsnämndens beslut om den nya klinikstrukturen inte enbart innebär att nämnden godkänt förslaget gällande ny klinikstuktur, utan även utredningen och beslutsunderlaget (som inte ställer upp krav på att de fyra tandvårdsfilialerna måste finnas kvar i oförändrad form).
 • Förvaltningschefens beslut att stänga fyra av filialerna kan enligt kammarrätten därmed inte innebära att de politiska och ekonomiska överväganden som tandvårdsnämnden gjort vid beslutet den 12 mars 2020 har åsidosatts. Kammarrätten anser inte heller att förvaltningschefens beslut har påverkat den av tandvårdsnämnden beslutade verksamhetens mål, omfattning, inriktning eller kvalitet på ett sådant sätt att det strider mot 6 kap. 38 § kommunallagen. Tandvårdsnämnden har därmed enligt 7 kap. 5 § kommunallagen kunnat delegera beslutanderätten till förvaltningschefen. Det har därför inte funnits skäl att upphäva beslutet på denna grund.
 • Göte Persson (C) Tandvårdsnämndens ordförande
  070-595 46 61
  gote.persson@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: