Köerna inom BUP avsevärt längre än vad som redovisats tidigare

Pressmeddelande – 28 oktober 2021

Nya siffror visar att kösituationen inom barn- och ungdomspsykiatrin inom Region Dalarna är avsevärt sämre än vad som framkommit tidigare. Den redovisade siffran ökade från 11 till drygt 800 väntande barn och ungdomar i psykiatrins senaste produktionsrapport.

– Vi var väl medvetna om att vi hade en bristande tillgänglighet inom BUP. Därför beslutade vi att införa vårdval. Men att köläget skulle vara så här allvarligt kände vi inte till. Det är bra att det nu kommer fram även om siffrorna är mycket allvarliga, säger Ulf Berg (M) – regionstyrelsens ordförande.

I samband med att Region Dalarna ska införa vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin den 1 januari 2022 har en ny modell för rapportering av väntetider och vårdköer introducerats. De senaste siffrorna, som baseras på den nya rapporteringsmodellen, visar att 354 barn och ungdomar väntar på utredning och 448 väntar på behandling, sammanlagt över 800 väntande barn och ungdomar.

Vårdvalsmodellen innebär en striktare uppföljning av verksamheterna, oavsett om den drivs i egen regi eller i privat regi.

– Nu blir det lättare för oss medborgarföreträdare att följa verksamheternas prestationer inom det barn- och ungdomspsykiatriska området. Vår uppgift är att säkerställa att så många patienter som möjligt får den vård de behöver i tid, säger Lisbeth Mörk Amnelius (DSP) – ordförande i regionstyrelsens hälsovalsberedning.

Hälsoval blir vårdval
Hälsovalsberedningen byter namn den 1 januari 2022 till vårdvalsberedningen. Beredningens uppgift är att förbereda frågor om hälsoval/vårdval som ska tas upp och beslutas i regionstyrelsen. I uppgiften ingår att:

  • planera och följa upp hur regionen genomfört reformen om vårdval
  • föreslå kriterier och regler för att privata vårdgivare ska kunna starta verksamhet i länet på lika villkor
  • satsa på information till befolkningen om utbudet av vård inom ramen för vårdval i länet och hur man gör för att lista sig hos en vårdgivare.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka