Kort utredningstid i Dalarna vid misstänkt lungcancer

Pressmeddelande – 2 juni 2021

Region Dalarna är snabbast i landet på att påbörja behandling av lungcancer visar en jämförelse med andra regioner.*
– Storleken på vårt sjukhus har troligen en positiv påverkan – vi har korta beslutsvägar och kan på så vis påverka utredningstiderna, säger Pierre Sobrino överläkare vid medicinkliniken vid Falu lasarett.

Lungcancer är den tumörsjukdomen som dödar flest människor i Sverige. Varje år diagnostiseras cirka 110-115 patienter med lungcancer i Dalarna. Det är ungefär två patienter i veckan, vilket är ungefär i riksgenomsnittet.

Region Dalarna har under flera år arbetat systematiskt för att effektivisera alla steg som krävs vid diagnostik av lungcancer. I ett försök att skynda på utredningsgången har man i hela landet etablerat ett begrepp – SVF, standardiserad vårdförlopp – som gäller också för andra tumörsjukdomar. Det innebär att när en läkare har en patient med misstänkt cancer ska remissen märkas som SVF-remiss. Då vet alla parter att patienten ska utredas med högsta prioritet.
– Vi har till exempel reserverade tider för just den patientgruppen, så att vi alltid kan erbjuda ett nybesök inom en vecka från det att remissen anländer till oss, säger Pierre Sobrino.

I utredningskedjan är ett bra samarbete med andra kliniker centralt:
– Under utredningsgången är vi också beroende av ett gott samarbete med såväl radiologer och patologer här i Falun samt med läkare i Uppsala, som vi alltid stämmer av behandlingsmöjligheter med när vi diagnostiserat en patient med lungcancer, säger Pierre Sobrino.

Fortfarande är den absolut vanligaste orsaken till lungcancer rökning. Cirka 85-90 procent av alla patienter med lungcancer röker eller har rökt i flera år.
– Det tar tyvärr något årtionde innan minskningen av rökvanorna i befolkningen påverkar insjuknandefrekvens för lungcancer.

Under senare år har det tillkommit nya behandlingar som lett till förlängd överlevnad vid lungcancer. Senaste tillskottet är immunoterapi, antikroppsbehandling. Prognosen inom onkologin brukar räknas i form av femårsöverlevnad. För patienter med lungcancer är femårsöverlevnaden cirka 20 procent.

– Tyvärr kan många fortfarande inte botas. Främsta orsaken till det är att sjukdomen ofta hinner spridda sig innan den ger symtom, varför den vid diagnos inte är möjligt att operera eller stråla i botande syfte. De behandlingar vi då kan erbjuda syftar i första hand på att bromsa sjukdomsutvecklingen, säger Pierre Sobrino.

*Uppgifter från Nationella lungcancerregistret (NLCR) gällande 2020.

Länk: NLCR: Antal dagar från ankomst av remiss till första behandlingsstart

Lunga (incanet.se)

  • Pierre Sobrino Överläkare och sektionschef Lungmottagningen, Medicinkliniken, Falun
    070-630 33 02
    pierre.sobrino@regiondalarna.se
  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka