Kortfattat: Extrainsatt regionstyrelse 21 september 2020

Pressmeddelande – 21 september 2020

Regionstyrelsen fick idag en första muntlig rapport av den projektgrupp som har till uppgift att ta fram en handlingsplan med tidsplan för att hantera den planerade vården som fått stå tillbaka på grund av coronapandemin. Beslut togs att lägga rapporten till handlingarna.

En nulägesanalys av kapaciteten på Anestesi, operation och IVA-kliniken vid Falu lasarett presenterades för regionstyrelsen på ett extrainsatt möte på måndagen. Analysen visar att verksamheten klarar tidskritiska och akuta operationer. Även om operationer betecknas som icke tidskritiska kan vissa patientgrupper dock ha sjukdomar som kan försämras om de måste vänta.

På sitt föregående möte gav regionstyrelsen regiondirektören i uppdrag att tillsätta en ledningsgrupp med uppdrag är att leda, planera och prioritera en återgång till en normal verksamhet efter pandemin.

Projektet ska ses som ett komplement till det ordinarie löpande arbetet med exempelvis operationsköer, produktionsplanering och besöksvolymer. Projektgruppen sammanfattar också det löpande arbetet för att informera den politiska ledningen.

(S) och (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden gällande bland annat uppföljningar av arbetsmiljön för hälso- och sjukvårdspersonal under corona andemin.

Vill du veta mer?
Här finns handlingarna till regionstyrelsen.

Om Kortfattat

Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med de viktigaste besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras då på regiondalarna.se.

Vi rapporterar från:

  • Regionstyrelsen
  • Hälso- och sjukvårdsnämnden
  • Kultur- och bildningsnämnden
  • Regionala utvecklingsnämnden
  • Kollektivtrafiknämnden
  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: