Kortfattat: Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-09-22

Nyhet – 22 september 2020

Nybyggnation av Barn- och ungdomspsykiatrin i Mora
Hälso- och sjukvårdsnämnden godkände nybyggnation av Barn-och ungdomspsykiatrin (BUP) i Mora. Under flera år har det planerats för nya lokaler för BUP i Mora då nuvarande lokaler inte är ändamålsenliga. Beslutet innebär att BUP får nya lokaler som är integrerade i den upprustning som görs på Mora lasarett.

Byggnationen innebär en driftskostnadsökning på cirka 2,3 miljoner kronor per år för lokalhyra. Driftskostnaden ska finansieras inom hälso-och sjukvårdsförvaltningens budgetram. Det ska göras genom att se över hur verksamheten kan effektiviseras och förbättras i syfte att uppnå en högre kvalitet samt hemtagning av samordningsvinster.

Nytt tillgänglighetsmål för ambulanssjukvården i Region Dalarna
Det beslutades att Region Dalarna ska få ett högre tillgänglighetsmål där 95 procent av länets befolkning ska nås inom 25 minuter vid prio 1 larm. Dagens mål är att 90 procent ska nås inom 30 minuter. Syftet med det nya målet är att få en bättre tillgänglighet och en mer effektiv, patientnära och personcentrerad vård för alla som bor och vistas i Region Dalarna. Det nya tillgänglighetsmålet ska införas 2021 och utvärderas efter ett år.

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för höftledsartros, ledgångsreumatism/reumatoid artrit och stroke/TIA ska införas i Region Dalarna. Det beslutades i hälso- och sjukvårdsnämnden. Syftet är att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården. Patienter ska få en mer välorganiserad och helhetsorienterad process utan onödig väntetid i samband med utredning och behandling. Regeringen har tillfört ekonomiska medel för att stödja utvecklingen. Med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp kommer effektiviteten och kvaliteten i vården att öka, vilket på sikt bör göra vården mer kostnadseffektiv.
Införandet i berörda verksamheter ska ske systematiskt enligt en handlingsplan.

Vill du veta mer?

Här finns handlingarna till hälso- och sjukvårdsnämnden

Om Kortfattat
Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med de viktigaste besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se.

Vi rapporterar från:
• Regionstyrelsen
• Hälso- och sjukvårdsnämnden
• Kultur- och bildningsnämnden
• Regionala utvecklingsnämnden
• Kollektivtrafiknämnden

  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: