Kortfattat: Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-12-01

Nyhet – 1 december 2020

Nytt samverkansavtal med Karolinska Universitetssjukhuset

Samverkansavtalet innebär att Region Dalarna får större möjligheter att tillgodose behovet av akut och remitterad vård för länsinvånarna. Avtalet gör att Region Dalarna kan samarbeta med fler parter än de inom Sjukvårdsregionen Mellansverige och att verksamhetsansvariga kan välja det samarbete som är lämpligast utifrån kompetens, tillgänglighet och ekonomi.

Handlingsplan för hur vårdkedjan för prostatacancer i Dalarna kan effektiviseras och förbättras

Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställde en handlingsplan för att effektivisera och förbättra vårdkedjan för prostatacancer i Dalarna. Ett flertal rapporter senaste året talar för en försämrad kvalitet av prostatacancervården i Dalarna gällande framförallt långa ledtider. Nu har ett flertal förbättringsarbeten identifierats som kan minska ledtiderna från misstanke om prostatacancer, till första besök, diagnos samt start av behandling.

(SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget tilläggsyrkande, att Region Dalarna ska kalla alla män över 55 år till PSA-prov. (SD) tilläggsyrkande avslogs.

Godkänt vårdförlopp för KOL, Kritisk benischemi och Schizofreni - förstagångsinsjuknade

Syftet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp är att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården, samt att patienter ska uppleva en mer välorganiserad och helhetsorienterad process utan onödig väntetid i samband med utredning och behandling. Vårdförloppen utgår från tillförlitliga och aktuella kunskapsstöd och tas gemensamt fram av olika professioner och specialiteter. Det finns även patientrepresentanter med i arbetet. Hälso- och sjukvårdsnämnden godkände vårdförloppen och gav uppdraget att införa detta till t.f. förvaltningschef för hälso- och sjukvården.

Om Kortfattat
Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med de viktigaste besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se.

Vi rapporterar från:

 • Regionstyrelsen
 • Hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Kultur- och bildningsnämnden
 • Regionala utvecklingsnämnden
 • Kollektivtrafiknämnden 
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
 • Sofia Jarl ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden (C), Region Dalarna
  072-085 31 60
  sofia.jarl@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: