Kortfattat: Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-01-19

Nyhet – 19 januari 2021

Förstärkt närsjukvård i Särna

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkände förslaget gällande utökade och renoverade lokaler för närsjukvården i Särna. Idag inryms en stor del av Vårdcentral Särna i slitna och för trånga lokaler som inte anses uppfylla det framtida behovet. Förändringarna innebär möjligheter att förstärka en god och nära vård för både befolkning i glesbygd i Särna-Idre-Grövelsjön-området samt för turistnäringen som successivt ökar vinter- och sommartid. De nya lokalerna beräknas vara färdigställda till sommaren 2022.

Vaccinationsplan för Region Dalarna

Region Dalarna planerar för vaccinationsinsatsen mot covid-19 och på sammanträdes presenterades och godkändes regionens Vaccinationsplan. Syftet med den regionala planen är att skapa förutsättningar för ett säkert och effektivt genomförande av vaccinationer. Målet är att Region Dalarna ska erbjuda befolkningen vaccination mot covid-19 i den takt som vaccin levereras i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring prioriteringar. Vaccinationsplanen ska också fungera som utgångspunkt för kontinuerlig uppföljning och utvärdering av vaccinationsarbetet.

Sjukresor och bilersättning även för covid-19-vaccination

Nämnden fastslog med anledning av rådande pandemi att Region Dalarna ska göra ett tillfälligt undantag i reglementet för sjukresor. Alla personer 70 år och äldre, samt de som tillhör riskgrupp i övrigt, ska få bilersättning från och med 0 km för resor till planerade vårdbesök inklusive vaccination mot covid-19. I de fall resa med egen bil inte är ett alternativ kan kostnadsfri sjukresa, i mån av kapacitet hos kollektivtrafiken, beviljas för personer 70 år och äldre samt de som tillhör riskgrupp i övrigt. Beslutet gäller från och med den 19 januari 2021 till och med den 30 juni 2021 och ska konfirmeras i regionfullmäktige.

 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
 • Sofia Jarl ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden (C), Region Dalarna
  072-085 31 60
  sofia.jarl@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: