Nyhetsnotiser från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Kortfattat: Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-08-24

Nyhet – 24 augusti 2021

Delårsrapport Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2021

Hälso- och sjukvården prognostiserar per juli månad ett underskott på 33,6 miljoner kronor för hela verksamhetsåret 2021. Prognosen visar att nästan samtliga av förvaltningens mål delvis kommer vara uppfyllda när året är slut, men att inget mål kommer att vara helt uppfyllt. Kostnadsutvecklingen är hög med en prognostiserad ökning med 5,4 procent mot föregående år. Både antal anställda och den arbetade tiden har ökat under 2021 jämfört med år 2020.

Förvaltningschefen uppdras vidta åtgärder för att öka måluppfyllelsen samt att ge löpande återrapportering till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Handlingsplan för ekonomi i balans 2021

Genom att systematiskt arbeta med den vårdskuld som växt med anledning av covid-19-pandemin förväntas hälso- och sjukvården få ta del av det statsbidrag som finns för uppskjuten vård. Hälso- och sjukvården behöver också arbeta med produktionen i vården för att få ta del av statsbidraget för ökad tillgänglighet.

Förvaltningens målsättning är att klara ekonomin för 2021 förutsatt att:

• vård kan bedrivas i mer normal omfattning och att ingen ny stor pandemivåg kommer under hösten

• arbetet med vårdskuld och produktion kan ske systematiskt enligt plan

• statsbidrag tilldelas

Utökade öppettider på Dalarnas vårdcentraler

Regionplanen 2021-2023 innefattar uppdraget att förbättra tillgängligheten inom primärvården genom att fler vårdcentraler i egen regi ska erbjuda utökade öppettider under kvällar och helger, samt drop-in-tider. För regionens vårdcentraler i egen regi halveras avkastningskravet för år 2021 som istället omfördelas i en pott som tilldelas de vårdcentraler i egen regi som ökar sin tillgänglighet. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade godkänna handlingsplanen för utökade öppettider.

Om Kortfattat

Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se.

Vill du veta mer? Här finns handlingarna till hälso- och sjukvårdsnämnden

Vi rapporterar från:

•Regionstyrelsen

•Hälso- och sjukvårdsnämnden

•Kultur- och bildningsnämnden

•Regionala utvecklingsnämnden

•Kollektivtrafiknämnden

 • Karin Stikå Mjöberg regiondirektör, Region Dalarna
  070-686 38 20
  karin.stika-mjoberg@regiondalarna.se
 • Sofia Jarl ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden (C), Region Dalarna
  072-085 31 60
  sofia.jarl@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka