Kortfattat: Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-09-21

Pressmeddelande – 21 september 2021

Nyhetsnotiser från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Ny länsövergripande samverkansöverenskommelse för barn och ungas hälsa

Den nya överenskommelsen utgör ett länsövergripande styrdokument för Region Dalarnas hälso- och sjukvård och Dalarnas kommuner, med yttersta syfte att utveckla en behovsanpassad, personcentrerad och sammanhållen stöd- och vårdkedja av hög kvalitet för barn, unga och unga vuxna. Hälso- och sjukvårdsdirektören ges i uppdrag att teckna lokala överenskommelser med Dalarnas kommuner utifrån samverkansöverenskommelsen och beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående parter fattar likalydande beslut. Överenskommelsens giltighetstid är tre år och träder i kraft 1 januari 2022.

Om Kortfattat

Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se.

Vill du veta mer? Här finns handlingarna till hälso- och sjukvårdsnämnden

Vi rapporterar från:

 • Regionstyrelsen
 • Hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Kultur- och bildningsnämnden
 • Regionala utvecklingsnämnden
 • Kollektivtrafiknämnden
 • Åsa Dedering Förvaltningschef hälso- och sjukvården
  Växel: 023-49 00 00
  asamarika.dedering@regiondalarna.se
 • Sofia Jarl ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden (C), Region Dalarna
  072-085 31 60
  sofia.jarl@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka