Kortfattat: Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-10-26

Nyhet – 26 oktober 2021

Nyhetsnotiser från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Verksamhetsplan och budget för hälso- och sjukvårdsnämnden 2022
Verksamhetsplan 2022 har reviderats med utgångspunkt i Regionplan 2022 i enlighet med den dialog som fördes på Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 2021-09-21. Regionfullmäktige beslutade i juni 2021 om en total driftbudgetram till hälso- och sjukvården på cirka 6,5 miljarder kronor för 2022. I budgeten ingår kompensation för prisökningar med 1,85 procent. Uppräkningen är inklusive löner men exklusive förmånsläkemedel och högspecialiserad vård. För förmånsläkemedel och högspecialiserad vård har indexuppräkning med 5,0 procent respektive 3,5 procent utförts. Utöver generell kompensation för prisutveckling tillförs hälso- och sjukvården 35 miljoner kronor i kompensation för ökade kostnader för högspecialiserad vård, 49 miljoner kronor i kompensation för nytt arbetstidsavtal för sjuksköterskor som arbetar i slutenvården samt 19 miljoner kronor för närakuten i Ludvika.
(S), (SD) och (V) deltar inte i beslutet gällande verksamhetsplan och budget för hälso- och sjukvårdsnämnden.

Verksamhetsplan och budget för Hörsel och syn 2022
Hörsel och Syns övergripande mål och verksamhetsplan tar sin utgångspunkt från fastställd Regionplan och utgår från de fyra målområdena medborgare, medarbetare och ledarskap, hållbar utveckling samt digitalisering. Förvaltningens budget ligger på cirka 86 miljoner kronor. Intäkterna är fördelade på cirka 65 miljoner i regionsbidrag, 13 miljoner kronor i externa intäkter och 8 miljoner kronor i regionsinterna intäkter. De budgeterade kostnaderna är 86 miljoner kronor. Kostnaderna är fördelade på cirka 46 miljoner kronor i personalkostnader, 21 miljoner kronor i hjälpmedelskostnader och 18 miljoner kronor i övriga kostnader. Förvaltningen söker riktade statsbidrag för utbildningsstöd för bristyrken på 1,6 miljoner kronor.
(S), (SD) och (V) deltar inte i beslutet gällande verksamhetsplan och budget för Hörsel och syn.

Köp av tjänstediagnostik för gynekologiska cellprover
Med anledning av brist på cytodiagnostiker har Patologi och cytologi Dalarna för närvarande inte möjlighet att hantera den aktuella volymen av screeningdiagnostik. Svarstider för prover från kvinnor i Dalarna inom ramen för det nationella screeningprogrammet för cancer i livmoderhalsen blir därmed förlängda. Detta medför försenad vård och behandling i de fall cellförändringar i livmoderhalsen upptäcks, vilket i sin tur innebär en ökad risk för cancer i livmoderhalsen. Beslutet innebär tillfälligt avsteg från lagstiftning gällande hantering av patientinformation som hindar cytodiagnostiker i Region Gävleborg att ta del av patientinformation i laboratorieinformationssystem, vilket krävs för att utföra screeningdiagnostiken.
Hälso och sjukvårdsnämnden uppdrog hälso- och sjukvårdsdirektören att köpa av screeningdiagnostik av gynekologiska cellprover från Region Gävleborg. Beslutet gäller fr.o.m. 2021-10-01 t.o.m. 2022-03-31.

Om Kortfattat
Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se.

Vill du veta mer? Här finns handlingarna till hälso- och sjukvårdsnämnden

Vi rapporterar från:

 • Regionstyrelsen
 • Hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Kultur- och bildningsnämnden
 • Regionala utvecklingsnämnden
 • Kollektivtrafiknämnden
 • Sofia Jarl ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden (C), Region Dalarna
  072-085 31 60
  sofia.jarl@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka