Kortfattat: Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-11-23

Nyhet – 23 november 2021

Förbättringar av den palliativa vården i Dalarna
Nu föreslås förbättringar som ska stärka den allmänna palliativa vården via konsultstöd, förbättrade samverkansformer, ökad kompetens och följsamhet till nationella riktlinjer. Den specialiserade palliativa vården i Region Dalarna bedrivs med god kvalitet, men det finns variationer inom länet som kan förbättras. För att få en jämlik tillgång till specialiserad palliativ vård i hela länet behöver bland annat ökade resurser och förbättrade samverkansformer ses över gällande nordvästra länet.

Hälso- och sjukvårdsdirektören ges i uppdrag att återrapportera till hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 22 februari 2022 med en handlingsplan för att förbättra den palliativa vården.

Om kortfattat
Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se.

Vill du veta mer? Här finns handlingarna till hälso- och sjukvårdsnämnden

Vi rapporterar från:

 • Regionstyrelsen
 • Hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Kultur- och bildningsnämnden
 • Regionala utvecklingsnämnden
 • Kollektivtrafiknämnden
 • Sofia Jarl ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden (C), Region Dalarna
  072-085 31 60
  sofia.jarl@regiondalarna.se
 • Åsa Dedering förvaltningschef hälso- och sjukvården
  Växel: 023-49 00 00
  asamarika.dedering@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka