Nyhetsnotiser från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde med ett urval av de politiska besluten och informationen.

Kortfattat: Hälso- och sjukvårdsnämnden 2022-02-22

Nyhet – 22 februari 2022

Ekonomiskt resultat 2021
Resultatet för hälso- och sjukvårdsförvaltningen är plus 202 miljoner kronor. Pandemirelaterade statsbidrag bidrar till ett positivt resultat.

Pandemirelaterade statsbidrag:

 • Vaccinering 81 miljoner kronor
 • Testning 323 miljoner kronor
 • Merkostnader 60 miljoner kronor
 • Uppskjuten vård 108 miljoner kronor

Riktade statsbidrag
Under 2021 har hälso- och sjukvården i Region Dalarna mottagit riktade statsbidrag på drygt 1,1 miljarder kronor. Överenskommelserna som omfattats av de tilldelade medlen är satsningar på:

 • Psykisk hälsa
 • Tillgänglighet
 • God och nära vård
 • Säker och jämlik vård
 • Cancervård
 • Mödrahälso- och förlossningsvård
 • Hälso- och sjukvårdens insatser för civilt försvar
 • Covid-19 pandemin
 • Regionstyrelsen

För 2022 har hälso-och sjukvården hittills tilldelats ca 421 miljoner kronor riktade statsbidrag.

Vaccinationsplan för covid-19
Nationella vaccinationsveckan genomförs vecka 11 (14–20 mars 2022). Vikten av vaccinationen kommer att uppmärksammas på olika sätt som en del i det långsiktiga arbetet för en god och jämlik hälsa för alla. Region Dalarna har god kapacitet att vaccinera och lägger ett extra fokus på att göra det ännu enklare att vaccineras. Detta ska bland annat ske genom drop-in vaccination på centrala platser i länet.

Om Kortfattat
Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten och information från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se.

Vill du veta mer?
Här finns handlingarna till hälso- och sjukvårdsnämnden

Vi rapporterar från:
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Kultur- och bildningsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden
Kollektivtrafiknämnden

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka