Nyhetsnotiser från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Kortfattat: Hälso- och sjukvårdsnämnden 2022-03-15

Nyhet – 15 mars 2022

Verksamhetsberättelse Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2021
Hälso- och sjukvården har under året präglats av stora prövningar på grund av covid-19 pandemin. Trots pandemins belastning har produktionen ökat under 2021. En marginell minskning av vårdtillfällen, det vill säga vårdkontakt i sluten vård, samt vårddagar rapporteras. Antalet vårdbesök, det vill säga vårdkontakt inom öppenvård, har däremot ökat markant i primärvård såväl som specialistvård. Utredningen om framtidens hälso- och sjukvård visar att hälso- och sjukvården i Region Dalarna är en av landets mest kostnadseffektiva. Resultatet för hälso- och sjukvården visar ett överskott på 202 miljoner kronor för 2021. Den största anledningen till det positiva resultatet är att regionerna fått ersättning med statsbidrag för kostnader som är förenade med pandemin.

Verksamhetsberättelse Hörsel och Syn 2021
Resultatet för året är +2 miljoner kronor. Förvaltningen rapporterar ett tapp av patienter och intäkter. Minskade kostnader för tolktjänster och hörselhjälpmedel samt lägre lönekostnader på grund av vakanser och frånvaro bidrog till ett positivt resultat. Väntetiden har ökat, särskilt inom hörsel, vilket beror på ett uppdämt vårdbehov med anledning av pandemin. Möten, besök och tolkning på distans har inneburit en minskad klimatpåverkan och effektivisering.

Om Kortfattat
Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten och information från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se.

Vill du veta mer? Här finns handlingarna till hälso- och sjukvårdsnämnden

Vi rapporterar från:
- Regionstyrelsen
- Hälso- och sjukvårdsnämnden
- Kultur- och bildningsnämnden
- Regionala utvecklingsnämnden
- Kollektivtrafiknämnden

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka