Kortfattat: Hälso- och sjukvårdsnämnden 8 oktober

Nyhet – 8 oktober 2020

Plan för att säkerställa kirurgi vid Falu lasarett och minska operationskön

Vårdgarantiuppfyllelsen till operation har minskat till 34 procent under pandemin. Covid-19-pandemin innebar att medarbetare omfördelades från operationsavdelningarna till IVA, som förstärktes för att klara vården av kritiskt sjuka covid-19-patienter. Redan innan pandemin saknades det tillräckligt med specialistsjuksköterskor vid Anestesi, operation och IVA-kliniken. En plan har nu tagits fram som innehåller en kartläggning av klinikens resurser, kapacitet, flöden, effektivitet och övriga aspekter som ska öka antalet operationer och säkerställa akut och tidskritisk kirurgi vid Falu lasarett. I planen ingår också samarbeten där patienter kan opereras på Mora lasarett istället för i Falun.

(S) och (V) lämnade egna förslag gällande bland annat uppföljningar av arbetsmiljön för hälso- och sjukvårdspersonal under coronapandemin. Förslagen avslogs.

Vårdvalsutredning inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Region Dalarna

Hälso- och sjukvårdsdirektören ska utreda införandet av vårdval inom specialiserad barn- och ungdomspsykiatri inom öppenvård. Bakgrunden till uppdraget är att endast 20 procent av unga i Dalarna som söker sig till BUP får hjälp inom 30 dagar. Ett införande förväntas öka tillgängligheten och ge barn, ungdomar och deras familjer möjlighet att välja mellan fler vårdgivare. Beslut om införande tas av regionfullmäktige.

(S) och (V) reserverade sig och lämnade ett gemensamt yrkande som bland annat innefattade en genomlysning av BUP.

Ny ambulansstation i Malung-Sälen kommun

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkände förslaget att ambulansstation ska byggas och placeras i Sälen. Ambulanssjukvården i Sälen området tillhandahåller ambulanssjukvård i glesbygd och i ett expansivt turistområde där det under vintersäsongen ställs krav på ökad ambulansberedskap. Ambulansuppdragen härrörs till stor del till turister och hemlandstingen debiteras vilket medför en hög andel intäkter. Ambulansstationen ska vara drift från 2023.

Vill du veta mer? Här finns handlingarna till hälso- och sjukvårdsnämnden

Om Kortfattat
Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med de viktigaste besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se.

Vi rapporterar från:

 • Regionstyrelsen
 • Hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Kultur- och bildningsnämnden
 • Regionala utvecklingsnämnden
 • Kollektivtrafiknämnden
 • Sofia Jarl ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden (C), Region Dalarna
  072-085 31 60
  sofia.jarl@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: